مصاحبه
زمان: 2 آذر 1357 / 22 ذی الحجه 1398
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: انقلاب ایران و ابرقدرتها و رژیم صهیونیستی
مصاحبه کننده: خبرنگار روزنامه لبنانی السفیر
سؤال: [واشنگتن، انقلاب ایران را حرکتی بر ضد مدرنیزه کردن به حساب آورده و با آن مخالفت دارد. موضع شما در مورد فعالیتهای امریکا بر ضد انقلاب چیست؟]
جواب: امریکا با کودتای نظامی، مجدداً شاه را بر ایران تحمیل کرد (1) و به نام مدرنیزه کردن مملکت، انقلاب امریکایی شاه (2) را به راه انداخت و دیدیم که نتیجه تمام این انقلاب به سود امریکا و خرابی ایران بود. کشاورزی مملکت نابود شد و ایران بازار مصرف مواد غذایی امریکا شد. مخازن زیرزمینی از نفت گرفته تا مس و سایر مخازن همه به نفع امریکا تاراج شده و می‌شود و در عوض سلاحهایی به ایران داده شد که به درد مملکت نمی‌خورد. و زیان دیگرش هم تحمیل بیش از چهل هزار مستشار نظامی با هزینه‌های سرسام آور آن است که گذشته از اینکه ارتش ما را از حیثیت انداخته است، تمامی مقدرات کشور را هم به دست آنها سپرده است و به دست همین شاه، ایران را پایگاه نظامی امریکا کرده و نیز با پول همین ملت، شاه را مأمور و ژاندارم منطقه در خلیج فارس کرده و اینها همه بخشی از ظلمهایی است که امریکا به ملت ما کرده است. بنابراین، چرا واشنگتن بر ضد انقلاب ملت ایران فعالیت نکند؟
- [آیا دخالت مستقیم امریکا را بعید می‌دانید؟]
- هم اکنون هم چیزی کمتر از دخالت مستقیم نیست.
- [جَوهای بین المللی امپریالیستی دشمن با انقلاب وجود دارد. انقلاب چگونه برای رویارویی با این‌