ور دولت نظامی! این دو تا را با هم به میدان آورده! دیگر فرعون این کار را نکرده بود. همان می‌گفت توبه کردم. دیگر اینطور نبود که از آن‌ور چماق دستش بگیرد، از آن‌ور توبه بکند. این از توبه گرگ هم بدتر است، برای اینکه گرگ هم می‌گوید توبه کردم - مثلاً - اما اینطور نیست که در همان حالی که اظهار توبه می‌کند، اظهار ندامت می‌کند، توسل به علمای اعلام و مراجع عظام - به اصطلاح خودش - پیدا می‌کند، توسل به قشرهای دیگر ملت پیدا می‌کند، در همان حال یک کسی هم مأمور می‌کند که بکُش!
کشتار به امر شاه
همه این کشتارهایی که واقع می‌شود با امر ایشان است. هیچ وقت باور نکنید که اینهایی که می‌گویند مأمورین چه کردند، اینهایی که می‌گویند نخست وزیر چه کرده، اینهایی که می‌گویند سازمان امنیت چه کرده، اینها همه برای حفظ شاه است. اینها همه از عمال شاهند. گاهی وقتها فهمیده و گاهی وقتها نفهمیده. در کشتن و قتل و مقابله با ملت با آتش، هیچ اقدامی، هیچ کس اقدام نمی‌کند مگر اینکه به امر خود ایشان باشد. خود ایشان مستقیماً امر می‌کند. حالا بعضی هم که می‌گویند که شاهد قضیه بودند که در جمعه سیاه از اشخاصی که شلیک کرده به طرف ملت خود ایشان مستقیماً بودند با هلیکوپتر. حالا من این را نمی‌دانم اما بعضی از اجزای خودش، از اعضای خودش که رفتند به انگلستان، می‌گویند که او اینطور گفته است که ایشان خودش مباشر بود، نه آمر. ولی آنکه مسلّم است این است که بدون امر ایشان هیچ یک از این وقایع واقع نشده. یعنی تبریز اگر قتل عام شده است، اصفهان اگر قتل عام شده است، شیراز اگر قتل عام شده است - آدم هر شهری را که اسمش را می‌برد قتل عام هم باید دنبالش باشد - ....
شاه در پناه چماقدارها!
شما در تمام طول تاریخ، یک قضایایی الآن در ایران در جریان است و بوده است که در تمام طول تاریخ نبوده اینطور وحشیگری که ایشان دارد می‌کند. در تمام طول تاریخ نبوده است که هر روز در نقاط مختلف یک مملکت اسلامی، با آلات مختلفه، با ارتش‌