سخنرانی
زمان: 3 آذر 1357 / 23 ذی الحجه 1398
مکان: فرانسه، نوفل لوشاتو
موضوع: قیام همگانی برای آزادی، استقلال و ثبات ایران
حضار: دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
پاسخ به توهین‌های کارتر
راجع به رفتن شاه، که یکی از خواستهای ملت است، از چیزهایی که گفته شده است که شاه نباید برود این است که ثبات ایران، ثبات منطقه از بین می‌رود و متزلزل می‌شود. کارتر در این نطق آخرش - اینطور که نقل کرده‌اند - گفته است که یک ایران مقتدر و مستقل، این ثباتبخش است، ثبات آفرین است! بعد هم فرموده‌اند که ما نمی‌توانیم ببینیم که «یک مشت اراذل پست» شاه را که کذا و کذا است می‌خواهند ساقط کنند! حالا ما یک بررسی می‌کنیم از این دوتا مطلبی که ایشان فرموده‌اند که ببینیم اولاً با رفتن شاهْ ثبات ایران، ثبات منطقه به هم می‌خورد؟ و آن وقت، یک مشت اراذل و اراذل پست هستند که شاه را نمی‌خواهند؟ و ایشان نمی‌توانند ببینند که یک مشت اراذل پست این شاه را ساقط کنند!
دلسوزی کارتر!
مسئله اینطور نیست که ایشان فکر می‌کنند. خودشان هم می‌دانند که اینطور نیست. اما قضیه ثبات ایران؛ مقصود ایشان از اینکه ایران باید ثابت باشد، و اینکه ایشان دلسوزی برای ایران می‌کنند که ایران بایدثابت باشد - یا منطقه، که خلیج و اینها هم داخلش است، باید ثابت باشد - و ایشان عدم ثبات ایران را، عدم ثبات منطقه را نمی‌توانند تحمل کنند و ببینند، نکته‌اش چیست؟ چطور ایشان همچو برای بشر دلسوز شدند؟! این از این است که‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>