گفتگو با خورشید احمد (مسایل ایران و از مواضع پاکستان)
 •   گفتگو
  زمان: 23 دی 1357 / 14 صفر 1399
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: مسائل جاری نهضت اسلامی در ایران و مواضع ملت و دولت پاکستان
  مخاطب: خورشید احمد (1)
  [خورشید احمد:
  در گذشته نزدیک، ما در پاکستان با بحرانهای بزرگی روبه رو بودیم از جمله تقسیم پاکستان، مسئله بوتو، جنبش 77. در پاکستان به علت چنین وضعی و به خاطر هدفهای حرکت اسلامی، نظیر ایران، ما هم درصدد کسب قدرت سیاسی برآمدیم. اما به هر جهت به دولت ضیاء الحق ملحق شدیم. درباره اوضاع ایران همیشه آن را با علاقه دنبال کرده ایم. در جراید خود، اخبار حرکت اسلامی ایران را منتشر ساخته ایم. و بارها مورد اعتراض شدید مقامات ایرانی قرار گرفته ایم و دولت پاکستان به همین مناسبت به کرّات ما را و جراید ما را تحت فشار قرار داده است.
  شرکت ما در دولت به قصد اعمال نفوذ می‌باشد. در مورد سفر ضیاء الحق به ایران ما نفوذمان را به کار بردیم. تعهد اصلی ما درباره مردم و درباره اسلام بوده است. تقویت هر جنبشی و حرکتی برای ملت و اسلام خواهد بود. چیزی که مورد توافق اسلام و مردم نباشد، تصویب نخواهیم کرد.
  جماعت اسلامی پاکستان در کنار مردم ایران که اسلام را می‌خواهند قرار دارد. رابطه دولت پاکستان با ایران وضع بسیار بدی دارد. اشخاصی که وابسته به هیأت حاکمه هستند هر تغییری که مشاهده کنند، نگران می‌شوند. پشتیبانی ما از حرکت اسلامی ایران در سطح افکار عمومی از طریق بیانات و سخنرانیها، مطبوعات، تظاهراتِ حمایت کننده دانشجویان مسلمان انجام می‌گیرد. به طور خصوصی هم هر قدر توانسته ایم حمایت کرده ایم با توجه به اوضاع پاکستان واقعاً چه انتظاری می‌توان داشت. در مواردی هم خیلی علنی و بی‌پروا از ایران حمایت کرده ایم. ما دفاعی از دولت پاکستان نمی‌کنیم. اما هر قدر توانسته ایم از انقلاب ایران حمایت کرده ایم. اما شما باید وضعیت دولت پاکستان و همچنین ادارات‌

 • و وزارت امور خارجه آن را که از یک سنن خاصی تبعیت می‌کنند در نظر بگیرید. مسئله سوم اینکه به طور خصوصی ما سعی کرده ایم تا از جانب پاکستان، به طور رسمی و یا غیر رسمی، اقداماتی برای فهم بهتر جریان اسلامی و هم تفاهم بیشتر بین دولت پاکستان و جنبش اسلامی بشود.]
  امام: همیشه ملتها، منهای دولتها - اگر تحت تأثیر دولتها نباشند - گرایشات صحیح دارند. ملتهای اسلامی، اگر دولتهایشان نبود، گرایش به اسلام داشتند و دارند و آنچه منحرف می‌کند ملتها را، حکومتها هستند. وقتی حکومت یک محیطی صحیح نباشد، کم کم محیط را تا یک حدودی به صورت خود در می‌آورد. اگر حکومتها عادل باشند، کم کم مردم را به صورت خودشان در می‌آورند. و ما می‌دانیم که ملت پاکستان با مقاصد ایران که انسانی و اسلامی است موافقند. و آنچه که مورد تأسف است، این است که رئیس جمهور آنجا پشتیبانی از یک جانی که تمام حیثیت اسلامی و ایرانیِ ملت را برده است، کرده است.
  من می‌دانم کسانی که انسان هستند و حقیقتاً مسْلم هستند، خوشوقت نیستند. کسانی که قهراً فعالیت اسلامی دارند مثل «مودودی» (1) راضی نیستند از این پشتیبانیهای دولت شما از شاه، در صورتی که شاه در دنیا بی‌آبروست، و مورد تنفر مردم است. و ما آنچه که از ملت می‌خواهیم در مجامع عمومی، بعد از دعای به ایران که تحت فشار است، [این است که‌] از نظام شاه و جنایاتی که نموده و می‌کند پرده بردارند. مطبوعات اروپایی پر است از این مسائل ایران در حالی که کمی از اخبارش در آنجا [پاکستان‌] است. در مطبوعات ایران با وجود کنترل دولت بعضی امور پاکستان را ذکر می‌کنند.
  مسائل ایران را، از ایران دریافت کنید که چه ظلمی به ما می‌شود و چه گذشته است. پنجاه سال است که ملت ما زیر فشار این پدر و پسر (2) جان می‌کَنند. و دولتهای قوی پشتیبانی می‌کنند و کرده‌اند. از جمیع جوانب فشار وارد آمده است. نه مطبوعاتِ آزاد داریم، نه مجلس ملی، نه یک دولت که پشتیبان ملت باشد در این پنجاه سال، مگر بسیار

 • نادر. اینها کوشش کرده‌اند، شاه کرده است، که ملتها را عقب نگه دارد. نیروی انسانی ما را به هدر بدهد. کوشش دارد قدرتهای بزرگ را بر ما مسلط کند، مخازن ما را به اجانب بدهد. به دشمنان اسلام، مثل اسرائیل، که بر ضد اسلام و مسلمین قیام کرده است، نفت می‌دهد. کوشش کرده است که حیثیت ملی ما را به باد بدهد، کوشش کرده است که احکام اسلام را یکی بعد از دیگری زیر پا بگذارد. اگر فرصت پیدا کند - که نخواهد کرد - به اسلام لطمه‌ای خواهد زد که به اسم بماند! تاریخ ارجمند اسلام را به [تاریخ‌] زرتشتیها تغییر داد و فشار ملت موجب شد که دست بردارد.
  مصیبتهای ایران یکی - دو تا نیست که ذکر شوند، تاریخ آنها را مورخین ضبط می‌کنند، نسلهای بعدی متوجه مصیبتهای ما می‌شوند. لکن امروز ملت ایران بیدار شده است و یکسره در تمام شهرها و قرا و قصبات دست به تظاهرات زده است، یکدل و یکجهت سلطنت پهلوی و شاهنشاهی را سلب و محکوم کرده است، و حکومت عدل اسلامی را می‌خواهد. و ما هم به دنبال ملت این مقاصد را داریم و داشته ایم و از شما هم می‌خواهیم به ما کمک کنید. کمکهای تبلیغاتی و تظاهراتی که آنجا امکان دارد. در مساجد آنجا ذکر مصیبتهای ایران بشود، در محافل ذکر جرایم دولت ایران بشود، آنقدر کشتار شده است که نمی‌توانیم مطلع شویم تعداد را، که منعکس کنیم. قبرستانها آباد و خانه‌هایمان خراب شده.
  از خداوند خواستاریم به این ملت و همه ملتهای اسلامی رحمت کند. و همه ما را از ستم و ظلم و استعمار خارج کند.
  [خورشید احمد: ما پاکستانی‌ها با شما هستیم. حاضر به مبارزه شانه به شانه در کنار شما هستیم. در بسیج و ساختن افکار عمومی و حرکت سیاسی اطمینان می‌دهم که دولت را تحت حداکثر فشار لازم قرار بدهیم که پشتیبانی گذشته، از رژیم شاه دیگر نشود.
  آیا به طور خاص کار دیگری می‌توان کرد که پیشنهاد گردد و ما عمل نماییم، به منظور بسط عملیات بیشتر؟ در طی دو ماه گذشته، هیأت حاکمه اکثراً انقلاب ایران را تقویت می‌کند و به هیچ وجه احساسی نسبت به شاه ندارد. «ضیاء» خودش آدم بدی نیست، تحت تأثیر قرار گرفته است. اگر ما خوب عمل‌
 • کنیم اشکالی در دولت نخواهیم داشت.]
  امام: بعد از اظهار تشکر، وظیفه مسلمین معاونت با هم است؛ وظیفه الهی است. رسالت است که با هم، هم صدا باشیم و اگر مسلمین با هم بودند ممکن نبود اجانب مسلط شوند. تماماً از تفرقه مسلمین است.
  خداوند مسلمین را بیدار کند تا به وظایف اسلامی عمل کنند تا وحدت حفظ شود، تا در مقابل اجانب ایستادگی و قیام کنند و دست آنها از منابع و ثروت و ذخایر قطع شود. خداوند توفیق بدهد.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>