مصاحبه با خبرنگار ان درباره نزدیکی پیروزی، نقش زنان و نفت
 •   مصاحبه
  زمان: 25 دی 1357 / 16 صفر 1399
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: پیروزی نزدیک است - زنان و نفت در جمهوری اسلامی
  مصاحبه کننده: خبرنگاران نشریات: «یوروپَن»، «الاهرام»، و خبرنگار ژاپنی
  سؤال: [یوروپَن: بختیار، نخست وزیر، دیروز طی یک مصاحبه مطبوعاتی اظهار داشت که مذهبیون باید به مذهب بپردازند و سیاست را به سیاستمداران واگذار کنند. وی همچنین اظهار داشت که شما قادر به واژگونی حکومتش نیستید. نظر شما در این باره چیست؟]
  جواب: مطلب اولی که گفته است مطلبی است که همیشه اجانب برای بردن منافع ما این تز را داشته‌اند که مذهب از حکومت جداست، و ایشان هم بلندگوی همانهاست؛ و آنکه ما قدرت برهم زدن حکومت او را نداشته باشیم، در آینده معلوم می‌شود. حکومت او محکوم به فناست و پیروزی از آن ملت رنج کشیده ایران است.
  - [شما پیامی به ارتش فرستادید. دیروز ارتش با مردم پیوندی برقرار کرد. (1) آیا کماکان به پیوستن ارتش به صفوف خود ایمان دارید؟ یا بیم یک کودتای نظامی دارید؟]
  - من امیدوارم که ارتش - البته آنهایی که مال ملت را نچاپیدند و آنهایی که به شرافت ارتشی خود باقی مانده‌اند - به ملت بپیوندند تا آن اقلیت ناچیزی که خائن هستند نتوانند کاری کنند.
  - [وضع شورای انقلاب اسلامی به کجا رسیده؟ اعضای آن بیشترمذهبیون هستند یا اشخاص عادی؟]
  - بعد اعلام می‌شود.
  - [چه موقع و تحت چه شرایطی به ایران باز خواهید گشت؟]
  - باید مطالعه شود.
  - [برژینسکی (2) پیامی فرستاده است که کودتای نظامی نکنند. آیا این برای شما نشانه‌ای از رفتار مساعد

 • امریکا در مورد حکومت بختیار است؟]
  - شاید امریکا بخواهد پشتیبانی از حکومت فعلی بکند لکن حکومت فعلی هم قادر بر حل مشکلات نیست، و به علاوه غیرقانونی است و ملت او را طرد می‌کند. پیروزی مطمئناً از آن ماست.
  - [الاهرام: آیا برنامه‌ای برای تغییر قانون اساسی دارید؟]
  - بله.
  - [آیا برنامه‌ای برای تغییر اوضاع داخلی و وزارتخانه‌ها هم دارید؟]
  - بعد از این معلوم می‌شود.
  - [نقش زن در حکومت اسلامی آینده چیست؟]
  - زنان آزاد هستند در بسیاری از امور شرکت کنند؛ آزادی به معنای واقعی نه آنطور که شاه می‌خواست. زنان ما عده‌ای زندانند و آنهایی که در بیرونِ زندانند باز عده کثیرِ قریب به اتفاقْ در تظاهرات و مبارزات شرکت دارند. ولی دسته‌ای ناچیز آزادند- البته نه آنطور که شاه می‌خواهد، که ما حتماً با آن آزادی مخالف هستیم.
  - [خبرنگار ژاپنی: برنامه شما برای تولید نفت و استخراج نفت تحت نظر رژیم جدیدی که بعد از رفتن رژیم شاه در آینده‌روی کار خواهد آمد چیست؟ بعد هم اینکه ژاپن سرمایه گذاریهای زیادی در توسعه تولید نفت در ایران کرده؛ آیا شما برای ادامه این برنامه‌ها در تحت رژیم آینده آمادگی دارید و موافق ادامه برنامه خواهید بود؟]
  - اینها اموری است که باید حکومت وقت در آن مطالعه کند و هرچه مصالح کشور است عمل نماید.
  - [گزارشاتی رسیده که مقامات دولت امریکا با حضرت آیت الله تماس گرفته‌اند. آیا ممکن است بفرمایید تماس در چه فرم و شکلی بوده؟ آیا در آینده همکاریهای مستقلی بین دولت شما و دولت امریکا وجود خواهد داشت؟]
  - با من تا به حال تماسی- شخصاً- نگرفته‌اند. و روابطی که بر مبنای احترام متقابل است ان شاء الله برقرار می‌شود. ولی ما کاملاً مستقل هستیم و زیربار هیچ کشوری نخواهیم رفت.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>