امریکا در مورد حکومت بختیار است؟]
- شاید امریکا بخواهد پشتیبانی از حکومت فعلی بکند لکن حکومت فعلی هم قادر بر حل مشکلات نیست، و به علاوه غیرقانونی است و ملت او را طرد می‌کند. پیروزی مطمئناً از آن ماست.
- [الاهرام: آیا برنامه‌ای برای تغییر قانون اساسی دارید؟]
- بله.
- [آیا برنامه‌ای برای تغییر اوضاع داخلی و وزارتخانه‌ها هم دارید؟]
- بعد از این معلوم می‌شود.
- [نقش زن در حکومت اسلامی آینده چیست؟]
- زنان آزاد هستند در بسیاری از امور شرکت کنند؛ آزادی به معنای واقعی نه آنطور که شاه می‌خواست. زنان ما عده‌ای زندانند و آنهایی که در بیرونِ زندانند باز عده کثیرِ قریب به اتفاقْ در تظاهرات و مبارزات شرکت دارند. ولی دسته‌ای ناچیز آزادند- البته نه آنطور که شاه می‌خواهد، که ما حتماً با آن آزادی مخالف هستیم.
- [خبرنگار ژاپنی: برنامه شما برای تولید نفت و استخراج نفت تحت نظر رژیم جدیدی که بعد از رفتن رژیم شاه در آینده‌روی کار خواهد آمد چیست؟ بعد هم اینکه ژاپن سرمایه گذاریهای زیادی در توسعه تولید نفت در ایران کرده؛ آیا شما برای ادامه این برنامه‌ها در تحت رژیم آینده آمادگی دارید و موافق ادامه برنامه خواهید بود؟]
- اینها اموری است که باید حکومت وقت در آن مطالعه کند و هرچه مصالح کشور است عمل نماید.
- [گزارشاتی رسیده که مقامات دولت امریکا با حضرت آیت الله تماس گرفته‌اند. آیا ممکن است بفرمایید تماس در چه فرم و شکلی بوده؟ آیا در آینده همکاریهای مستقلی بین دولت شما و دولت امریکا وجود خواهد داشت؟]
- با من تا به حال تماسی- شخصاً- نگرفته‌اند. و روابطی که بر مبنای احترام متقابل است ان شاء الله برقرار می‌شود. ولی ما کاملاً مستقل هستیم و زیربار هیچ کشوری نخواهیم رفت.