مصاحبه
زمان: 25 دی 1357 / 16 صفر 1399
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: اوضاع عمومی ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب
مصاحبه کننده: خبرنگار روزنامه استریت تایمز سنگاپور
سؤال: [ممکن است لطفاً احساسات و عقاید خود را درباره وقایع اخیر سیاسی در ایران شرح دهید؟ نظر شما درباره دولت تازه منصوب شده بختیار چیست؟]
جواب: مقاومت مردم ایران در دنیا بی‌نظیر است. مردم ایران برای از بین بردن استبدادِ جهنمی چنان دلاورانه مبارزه کردند که موجب حیرت غرب و شرق شد؛ مبارزات خونینی که بالاخره به استقلال و آزادی منجر خواهد شد. مردم ایران خواستار برچیده شدن سلطنت دودمان پهلوی و نظام شاهنشاهی و ایجاد یک جمهوری اسلامی هستند. دولت اخیر به هیچ وجه قانونیت ندارد. چون از مجلسی رأی اعتماد می‌گیرد که هرگز ملت ایران در آن نماینده ندارد. من بارها گفته‌ام که هر حکومتی با بودن شاه محکوم است.
- [گزارش شده است که آقای بختیار فاصله‌اش را از شما حفظ کرده است و پشتوانه شما را برای دولت جدیدش نطلبیده است. تاکنون اظهارات او به رهبران مذهبی ایران عمدتاً این پشتگرمی را داده است که ایران به اسرائیل دیگر نفت نخواهد فروخت. شما موقعیت او یا دولتش را نسبت به خودتان و دیگر رهبران مذهبی که ممکن است نظرات شما را در نظر نگیرند چگونه در نظر می‌گیرید؟]
- من و تمام مردم ایران دولت جدید را محکوم کرده ایم. آزادیهای سطحی و ندادن نفت به اسرائیل، برای انحراف اذهان از ماده فساد که شاه و رژیم شاهنشاهی است می‌باشد. این حکومت (1) چون مردم از آن پشتیبانی نمی‌کنند نمی‌تواند دوام بیاورد.
- [اگر درست فهمیده باشم شما و پیروانتان طرفدار رفتن شاه هستید و تنها آینده ایران را در سایه بازگشت کامل حکومت الهی می‌بینید، یعنی «جمهوری اسلامی» که به وسیله رهبر مذهبی اداره می‌شود. آیا شما

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>