به طور ایده آل می‌گویید که شما باید جایگزین شاه در رأس مملکت شوید و ایران در زمینه‌های انسانیتری اداره گردد و به وسیله اصول اسلامی هدایت شود؟]
- من و سایر روحانیون در حکومت، پستی را اشغال نمی‌کنیم. وظیفه روحانیون ارشاد دولتهاست. و اما ما خواستار برکناری شاه هستیم و می‌خواهیم حکومت عدل اسلامی را جایگزین این نظام فاسد گردانیم و پیروزی از آن ماست.
- [حتی اگر شما اصول چنین حکومتی را پذیرفته باشید، نمی‌توان گفت که مسائلی در داخل نیروی مخالف فعلی با چنین برداشتی از حکومت به وجود خواهد آمد؟ این واقعیت دانسته‌ای است که آیت الله شریعتمداری علی رغم شما نشان می‌دهد که دنباله رو این اعتقاد است که شاه باید با موقعیت مشروط، بر طبق قانون اساسی و مشروطه سلطنتی باشد؛ و بارها گفته است که شاه باید باشد و سلطنت کند. و این نشان می‌دهد که شما شاه را نمی‌خواهید و او طرفدار شاه است.]
- شاه برای ابقای خود دست به تبلیغات در شرق و غرب زده است ولی دیگر سودی ندارد. ملت غیور و شجاع ایران، او و دار و دسته‌اش را شکست خواهند داد. مردم شاه را نمی‌خواهند و او را یک جنایتکار و یک خائن می‌دانند؛ و هیچ کس نمی‌تواند با این خواست مخالفت کند. تاریخ در آینده نزدیک نشان می‌دهد که خواست ملت و خدا بر تمام خواستها حاکم است.
- [فرض کنیم شما موفق شدید بر شاه غلبه کنید؛ و همچنین موفق شدید که نیروی مخالف کنونی را متحد کنید. زودرس ترین سیاستهای اصلی اقتصادی و سیاسی شما چه خواهد بود؟]
- ما خواستار یک اقتصاد سالم و غیروابسته هستیم. شاه اقتصاد ایران را فلج کرده است و همه مخازن ما را در اختیار شرق و غرب - بخصوص امریکا قرار داده است. ما با این مبارزه کرده و هرگز اجازه نمی‌دهیم تا هستی ما را غارت کنند. ما در تمام زمینه‌های اقتصادی یک انقلاب واقعی خواهیم کرد. امر کشاورزی در حکومت ما از اولویت خاصی برخوردار است؛ برای اینکه شاه با اصلاحات ارضی امریکایی خود، کشاورزی ما را نابود کرد. در زمینه صنعت، با ایجاد صنایع مادر، از صنایع مونتاژ جلوگیری به عمل می‌آوریم. ایران کشوری مستقل است و دارای سیاستی مستقل. دست شرق و غرب را از
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>