مصاحبه با نشریه «اکسپرس» در تبیین مواضع انقلاب
 •   مصاحبه
  زمان: 27 دی 1357 / 18 صفر 1399
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: تبیین مواضع انقلاب درباره اسرائیل، امریکا و حدود آزادی
  مصاحبه کننده: خبرنگار خارجی نشریه اکسپرس
  سؤال: [موضع شما در مقابل دو اردوگاه شرق و غرب چگونه خواهد بود؟]
  جواب: دولت اسلامی ما آزاد و مستقل خواهد بود. و تعادل قوا در این منطقه از جهان به هیچ وجه نباید تغییر یابد. ما نه به سوی غرب و نه به طرف شرق گرایش خواهیم داشت و می‌خواهیم یک جمهوری بیطرف و غیرمتعهد باشیم. ما می‌خواهیم روابط دوستانه با همه کشورها داشته باشیم، مادام که آنها در امور داخلی ما مداخله نکنند.
  - [با وجود این، قصد در مورد قطع نفت به اسرائیل و افریقای جنوبی نشان می‌دهد که شما از هم اکنون یک انتخاب سیاسی به عمل آورده اید.]
  - خیر؛ ما به این ترتیب در برابر کشورهایی که حق و عدالت را زیر پا گذاشته‌اند، عکس العمل نشان می‌دهیم. راجع به اسرائیل، ما در منازعه آن کشور با دوَل عرب با اقدام خود موضع نمی‌گیریم؛ ما تنها، کشوری را به این ترتیب مجازات می‌کنیم که مشاورینش به پلیس و ارتش شاه برای زجر و شکنجه ملت ما کمک کردند. در جاهای دیگر فروشهای ما عادی خواهد بود. ما پول نفت را برای مصلحت ملت و نه به خاطر تجهیزات نظامی ویران کننده خرج خواهیم کرد.
  - [راجع به روش امریکا چه قضاوتی دارید؟]
  - دولت و رئیس جمهوری امریکا در جریانات اخیر به صورت دشمن ملت ایران رفتار کردند. حضور پایگاه‌های نظامی و حضور مستشاران امریکایی کشور ما را فقیر کرده است. امریکا در کشتار فجیع ملت ما توسط رژیم شاه، از این رژیم حمایت کرد و شریک جرم شناخته می‌شود. اکنون با ملت امریکاست که هیأت حاکمه خود را تحت فشار قرار
 • دهد.
  - [آیا شما از لیبی کمکی دریافت داشته اید؟]
  - این مطلقاً مسخره است! ما از هیچ کشوری کمک دریافت نداشتیم. ملت ما با دستهای برهنه با تانک و مسلسل روبه رو شدند. اگر قدرتهای استعماری به حمایت جنایتکاران ایران ادامه دهند که شاه در صدر آنها قرار دارد ما راه دیگری انتخاب خواهیم کرد.
  - [در مجموعه‌ای از نظریات شما که در سال 1970 زیر عنوان دولت اسلامی به زبان انگلیسی انتشار یافته، شما نظریه مربوط به استقرار رژیم خشک و سختی را که بر مبنای رعایت اصول قرآن پی ریزی شده شرح داده اید؛ و اضافه کرده اید که در این نظام جایی برای عقاید و احساسات وجود نخواهد داشت و صرفاً تعالیم قرآن ملاک عمل خواهد بود، و افراد مردم فقط از خدا و قانون او اطاعت خواهند کرد. آیا مردم حاضر خواهند شد که تا این حد آزادیهایشان محدود شود؟]
  - در یک رژیم اسلامی، آزادیها صریح و کامل خواهند بود. تنها آزادیهایی به ملت داده نخواهد شد که برخلاف مصلحت مردم باشد و به حیثیت فرد لطمه وارد سازد. حمایت عظیمی که ملت از چند ماه پیش، از ما به عمل می‌آورد نشان می‌دهد که مردم به قدر کافی افکار ما را درک کرده و متوجه آینده شده‌اند. همین حمایت، ضمناً ثابت می‌کند که این ملت - که سعی کردند آن را از مذهب به وسیله وسوسه‌های مادی دور سازند - خوشوقت است که بار دیگر در راهِ آسمانی قدم نهد و روح واقعی خود را بازیابد. ما با حیف و میل مبارزه خواهیم کرد، ثروتهایی را که عده معدودی استفاده جو ربوده‌اند باز خواهیم گرفت، شرایط زندگی افراد محروم را بهبود خواهیم بخشید، و ملت را در راه شرافت و فداکاری و به سوی ساختمان یک جامعه آزاد و نوین رهبری خواهیم کرد.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>