مصاحبه با روزنامه دانمارکی درباره مسایل ایران
 •   مصاحبه
  زمان: 5 آذر 1357 / 25 ذی الحجه 1398
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: آینده سیاسی ایران - نفت - رهبر آینده جمهوری اسلامی
  مصاحبه کننده: خبرنگار روزنامه دانمارکی
  سؤال: [نظرات و درخواستهای سیاسی شما در ایران امروز چیست؟]
  جواب: نظر ما این است که دست خائنین به این مملکت را کوتاه کنیم و درآمد مملکت را صرف محتاجان و فقرای آن و مصالح ملت کنیم و حکومت جائرانه پهلوی را بر هم زنیم و یک رژیم بر پایه عدالت و دمکراسی حقیقی که ضامن آزادی و استقلال مملکت باشد به وجود بیاوریم.
  - [منظره آینده ایران را به چه ترتیب ملاحظه می‌فرمایید؟]
  - ما امیدواریم که قیام ملت به آنچه ملت می‌خواهد که حکومت اسلامی است، منتهی شود. و می‌دانیم که در آینده، تحت لوای حکومت اسلامی، منافع ملت تأمین می‌گردد، و آزادی و استقلال برای ملت و مملکت به ارمغان می‌آورد.
  - [حضرت آیت الله، در مطبوعات جهان مباحثی هست در مورد اینکه موضع شما نسبت به کمونیستها و مارکسیستها چیست؟]
  - برنامه ما، در حکومت اسلامی مبنی بر توحید است، و آنها بر خلاف این عقیده و ایدئولوژی هستند. بنابراین ما در یک جهت نمی‌توانیم با آنها حرکت کنیم.
  - [آیا نظر حضرت آیت الله این است که نفت کشورتان را برای نسلهای آینده دست نخورده نگه دارید و حفظ کنید، و اگر چنین نظری هست آیا به این معنی است که مایل هستید صادرات نفت را متوقف کنید؟]
  - خیر، ما صادرات نفت را متوقف نمی‌کنیم و نسل حاضر احتیاج به پول این نفت دارد. آنچه را که ما با آن مخالف هستیم و از آن جلوگیری می‌کنیم از تعدیاتی است که تا حال‌
 • به ما، چه از جانب نفت و درآمد آن، و چه از ناحیه سایر امور شده است. ما از این زیاده رویها جلوگیری می‌کنیم، و الّا نفت را می‌فروشیم وارز می‌گیریم. اختیار نفت و درآمد حاصل از آن با خود ماست.
  - [حضرت آیت الله، شما آینده ایران را بین بلوک شرق - یعنی شوروی - و غربیها چگونه می‌بینید؟]
  - ملت ایران اجازه نمی‌دهد که هیچ مملکتی در امور داخلی او دخالت کند و آزادی و استقلال خودش را حفظ می‌کند، و با تمام کشورها هم به طور احترام متقابل عمل خواهد کرد.
  - [حضرت آیت الله، ما همیشه به افراد مسن احترام می‌گذاریم، شما نقش خودتان را در نهایت در حکومت آینده ایران چگونه می‌بینید؟ و آیا فکر می‌کنید چه کسی حکومت جدید را که مورد نظر شماست باید رهبری کند؟]
  - ما اشخاصی که برای حکومت لایق باشند داریم و در آینده نزدیکی معرفی خواهیم کرد. و اینطور نیست که گفته شده است که اگر چنانچه شاه برود یک خلأی پیدا می‌شود. البته من خودم بنای دخالت مستقیم در امور را ندارم. وقتی که حکومت تأسیس گردد من سِمت هدایت را دارم.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>