مصاحبه با رادیو لوکزامبورگ درباره احتمال مصالحه ملی‌گراها با شاه
 •   مصاحبه
  زمان: 30 آذر 1357 / 20 محرّم 1399
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: احتمال مصالحه ملی گراها با شاه - پیام به مسیحیان
  مصاحبه کننده: خبرنگار رادیو لوکزامبورگ
  سؤال: [شاه سعی دارد که با مخالفین معتدل، یک دولت غیر نظامی تشکیل دهد. یکی از نمایندگان این مخالفین، آقای صدیقی (1) گفته است که ظرف دو هفته پاسخ خود را خواهد داد. بی شک به نظر می‌رسد که برخی از این مخالفین حاضرند که با شاه مصالحه کنند. شما چه خواهید کرد؟]
  جواب: اینها از طرف ملت نیستند که با شاه مصالحه کنند و شاه پایگاهی در میان ملت ندارد. به هیچ وجه جای مصالحه هم نیست.
  - [بسیاری از ناظرین سیاسی مثل خود من که از تهران برمی‌‌گردند این احساس را دارند که جبهه ملی حاضر است با شاه مصالحه کند. لکن از شما، آیت الله خمینی، می‌ترسند. احساس شما در این باره چیست؟]
  - من اطلاعی ندارم.
  - [بسیاری از مخالفین مذهبی را که من در سفر اخیر در تهران ملاقات کردم به من گفتند که پس از تظاهرات عظیم عاشورا قدم بعدی و آخرین قدم، جنگ ایشان علیه رژیم شاه جنگ مسلحانه خواهد بود. آیا این بدان معنی است که شما، آیت الله خمینی، در نظر دارید یک «جنگ داخلی» در کشور به راه اندازید؟]
  - عجالتاً تصمیم در این باره نگرفته‌ام.
  - [کاردینال مارنی شرکت کننده در انتخاب پاپ، پرسیده است، بعد از تمامی زحمات و فداکاریهای‌

 • ایران در هفته‌های گذشته، آیا چه امیدی به آرامش در ایران هست؟]
  - تا شاه هست مردم آرام نخواهند گرفت.
  - [آیا پیامی برای مسیحیان در این ایام ژانویه دارید؟]
  - من پیامم به مسیحیان عالَم و کلیسا این است که اسلام نسبت به حضرت مسیح (ع) احترام بسیار قائل است و او را پیغمبر بزرگ خدا می‌داند و از او در قرآن مجید و همچنین از حضرت مریم بسیار دفاع شده است. ما مسلمین، مسیح را پیغمبر بزرگ خدا می‌دانیم، قرآن حضرت مسیح را پیغمبر بزرگ خوانده است. من از ملت مسیح این تقاضا را دارم که در مقابل خدمتی که اسلام به حضرت مسیح و مسیحیت کرده است، آنان هم در مقابل شاه و حکومت ایران بایستند و از مردم مظلوم ایران دفاع کنند و از ارباب کلیسا بخواهند که برای مسلمانان ایران دعا کنند. و چون حکومت ایران کاری جز ظلم به مردم ایران مظلوم ندارد، دعا کنند تا شاه و حکومت شاه شرّش را از سر مردم ایران بکند تا از دست آنان نجات پیدا کنیم. ما هم به شما دعا می‌کنیم تا درمقابل مشرکین پیروز شوید.
  - [در پنجم ژانویه (1) ویزای شما تمام می‌شود، آیا امیدی و یا خبری برای تجدید آن هست؟]
  - ممکن است.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>