مصاحبه با تلویزیون فرانسه درباره غیرقانونی بودن دولت بختیار
 •   مصاحبه
  زمان: 18 دی 1357 / 9 صفر 1399
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: غیر قانونی بودن دولت بختیار
  مصاحبه کننده: خبرنگار تلویزیون فرانسه، کانال 2
  سؤال: [به نظر می‌رسد که پیروزی شما نزدیک است؛ آیا فکر می‌کنید که شاه بزودی خارج شود و چه موقع خارج شود؟ و اگر ایشان را در حیطه قدرت خودتان داشتید با ایشان چه کار می‌کردید؟]
  جواب: ان شاء الله نزدیک باشد. با اینکه خروجش حتمی است ولی نمی‌دانم چه وقت خارج می‌شود. و اگر به دست ما بیفتد ما او را به خاطر جنایاتی که کرده است محاکمه خواهیم کرد.
  - [وقتی که شاه خارج شد چه کسی حکومت خواهد کرد؟ حضرتعالی؟ و یا اینکه شما در دولتی شرکت خواهید کرد؟]
  - نخیر! من نخواهم بود. ما شورایی تأسیس می‌کنیم که در آن شورا مجلس تأسیس بشود؛ بعد مجلس با اتکال به ملت ترتیب کارها را می‌دهد.
  - [شما اراده می‌فرمایید که جمهوری اسلامی برقرار کنید. آیا کافی است این جمهوری برای حکومت؟]
  - جمهوری اسلامی مثل سایر جمهوریهاست لکن محتوایش قانون اسلام است. ما دولت تشکیل می‌دهیم و برای همه امور کافی است.
  - [در زمینه سیاست خارجی، موضع حضرتعالی در برابر کشورهایی مثل ایالات متحده، روسیه و اسرائیل چه خواهد بود؟]
  - ما با اسرائیل چون غاصب است و در حال جنگ است با مسلمین، روابطی نخواهیم داشت. و اما امریکا و شوروی؛ اگر دخالت در امور داخلی ما نکنند و با ما روابط حسنه داشته باشند با آنها روابط برقرار خواهیم کرد.
  - [آیا منظور از روابط حسنه این است که شما نفت هم می‌فروشید؟]
 • - نفت هم می‌فروشیم و پول می‌گیریم؛ ارز می‌گیریم.
  - [حضرتعالی به هیچ گونه حکومت بختیار را قبول نکردید؛ به چه دلیل؟]
  - دولت بختیار غیرقانونی است؛ برای اینکه شاه و مجلسین هر دو غیرقانونی هستند. اما شاه؛ برای خاطر رفراندم ملت در تاسوعا و عاشورا؛ و اما مجلسیْن؛ برای اینکه به ملت اتکا ندارد و مجلسی بود که شاه وکلای او را تعیین کرده است.
  - [آیا بزودی به ایران مراجعت خواهید کرد؟]
  - این بستگی دارد به اینکه در چه مکانی بیشتر می‌توانم به ملت ایران خدمت کنم. اگر بدانم در بدترین نقطه جهان بهتر می‌توانم به ملت مظلوم ایران خدمت کنم دقیقه‌ای درنگ نمی‌کنم.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>