پیام
زمان: 25 بهمن 1357 / 16 ربیع الاول 1399
مکان: تهران، مدرسه علوی
موضوع: سرکوب اخلال کنندگان نظم در تبریز
مخاطب: ملت ایران
بسم الله الرحمن الرحیم
به اهالی شجاع و مبارز سرتاسر کشور، پس از تشکر از مساعی جمیله آنان که با همت خود [باعث پیروزی‌] انقلاب اسلامی شدند، لازم است تذکر بسیار مهمی را بدهم:
ملت شجاع ایران! محمدرضا پهلوی شکست نهایی را خورد و در کشور پایگاهی ندارد. ارتش و سایر قوای انتظامی به ملت پیوستند و وفاداری خود را اعلام نمودند، لکن بعضی عناصر فاسده و منحرفه دست و پا می‌کنند که شاید بتوانند با ایجاد اغتشاش و هرج و مرج به مقاصد شوم خود - که باز بودن دست ستمگران و رواج چپاول بیت المال و برگرداندن قدرت اجانب برای سلطه بر مقدرات کشور است - برسند. اینان که برخلاف مسیر انقلاب اسلامی راهی در پیش گرفته و قیام علیه حکومت اسلامی نموده‌اند، خائنانی هستند که با ماسکهای فریبنده دست به ایجاد اخلال نموده‌اند. بر ملت مسلِم شجاع است که اینان را با قدرت الهی خود دفع کنند، و مجال معارضه را از آنان سلب نمایند.
از قرار مسموع، در تبریز بعضی وابستگان به رژیم فاسد دست به اخلال نظم زده‌اند. بر اهالی محترم آذربایجان و خصوصاً تبریز است که با تمام قوا برای سرکوبی آنان قیام کنند و همانند تهران به این حرکات مذبوحانه خاتمه دهند. البته ارتش و سایر نیروهای انتظامی با ملت است و بر همه است که دست به دست داده این زباله‌ها را که پس مانده رژیم پهلوی است دفع نمایند.