عزیزان من! همت شجاعانه نمایید و قدرت اسلامی - الهی خود را به این بیخبران از خدا و خائنین به ملت نشان دهید که حق پیروز است و خدا با شماست. والسلام علیکم و رحمة الله.
روح الله الموسوی الخمینی