پیام
زمان: 25 بهمن 1357 / 16 ربیع الاول 1399
مکان: تهران، مدرسه علوی
موضوع: پایان اعتصابات و از سر گرفتن فعالیتها و کارها
مخاطب: ملت ایران
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف و شجاع ایران
اکنون که به فضل الهی و به یُمن مقاومتها و پایداریهای سرسختانه شما مردم غیور، پایگاه‌های رژیم سلطنت استبدادی و حکومت ضد اسلامی خاندان پهلوی و پایه‌های استعمار نو و کهنه، یکی پس از دیگری، درهم ریخته شده‌اند، و دولت موقت انقلاب اسلامی به عنوان اولین قدم در راه تحقق اهداف انقلاب مقدس اسلامی مستقر گردیده است، لازم می‌داند که از عموم مردم ایران - از کارگران، کارمندان، بازاریان، پیشه وران، دانشگاهیان و فرهنگیان - دعوت نماید که از روز شنبه 28 بهمن 57- 19 ربیع الاول 99- اعتصابات خود را پایان داده و فعالیتها و کارهای خود را آغاز نمایند.
وضع مملکت در اثر وسعت بی‌سابقه فساد گردانندگان رژیم محمدرضا پهلوی، خیانتها و غارتگریها و همچنین به دلیل ضرورت استمرار اعتصابات همگانی، به عنوان حربه‌ای در دست ملت برای درهم شکستن قدرت مقاومت رژیم سابق، به جایی رسیده است که باید بلافاصله دست به کار سازندگیهای اساسی زد. ادامه اعتصابات و تأخیر در انجام یک سلسله اقدامات سیاسی و اقتصادی ضروری و فوری، احتمالاً شرایطی را ممکن است به وجود بیاورد که دشمنان داخلی انقلاب اسلامی و اجانبی که با از بین رفتن رژیم سابقْ منافع خود را از دست رفته می‌یابند، دست به تحریکات زده و احیاناً بهره برداریهای ضد اسلامی و ضد ملی بنمایند. لذا مملکت باید از دوران اعتصاب و سرسختی و محرومیتهایی که به منظور سرنگونی نظام استبدادی بر خود تحمیل کرده بود