نامه
زمان: 28 بهمن 1357 / 19 ربیع الاول 1399
مکان: تهران، مدرسه علوی
موضوع: تشکیل کمیته برای رسیدگی به خواستهای کارگران
مخاطب: لولاچیان، محمود - صادقی، میرمحمد
[محضر مقدس حضرت آیت الله العظمی الامام الخمینی - دام ظله الوارف - ... (1)
تحیةً و احتراماً به دنبال شکسته شدن اعتصابات، در برخی از مؤسسات، کارگران نسبت به حضور مسئولان وابسته به رژیم سابق اعتراض کرده‌اند و حتی مشاهده شده که به سرِ کار خود نرفته‌اند. و از طرفی عناصر مخرب هم از این فرصت استفاده کرده تحریکاتی می‌کنند. و چون این جریانات ممکن است عوارض نامطلوبی به بار آورد مستدعی است دستور فرمایید کمیته‌ای مرکب از افراد صالح تحت نظر آقای دکتر بهشتی و آقای موسوی اردبیلی تشکیل شود تا ضمن تأمین خواستهای حقه کارگران و نیز توجیه آنان به وضع خطیر انقلاب، از گسترش و سرایت این عوارض جلوگیری به عمل آورند.
- محمود لولاچیان - میرمحمد صادقی‌] (2)
بسمه تعالی
حضرات آقایان عمل فرمایند.
روح الله الموسوی الخمینی