ساخت. لکن به فضل خدا چون مطلبْ مطلب الهی است، و آنطور که من احساس می‌کنم خداوند اراده‌اش تعلق گرفته است که مستضعفین را غلبه بدهد، تمام اقشار ملت همراهند که با مشکلات مبارزه کنند. و ما مشکلاتمان را ان شاء الله به واسطه همت ملتمان رفع خواهیم کرد. و من از خدای تبارک و تعالی می‌خواهم که ملت برادر ما، فلسطین را بر مشکلات خودش غلبه دهد. ما با آنها برادر هستیم. و من از اولی که این نهضت، قبل از پانزده سال که ابتدای این نهضت بود، راجع به فلسطین، در نوشته‌ها و گفته‌ها راجع به فلسطین و راجع به جنایاتی که اسرائیل در آن حدود کرده است همیشه متذکر می‌شدم. و الآن هم ان شاء الله بعد از اینکه ما از این غائله فارغ بشویم، همان طوری که آن وقت در کنار شما بودیم حالا هم در کنار شما هستیم. و امیدواریم که همه با هم مثل برادر با مشکلات مقابله کنیم. من از خدای تبارک و تعالی عزت اسلام و مسلمین و رجوع «قُدْس» (1) به برادران خودمان را می‌خواهم.
[یاسر عرفات: من از بدبختی آنجا متولد شدم یا از خوشبختی آنجا متولد شدم، و آنجا وطن من است. این حکم تقدیر بوده که در آنجا متولد شدم. این معنایش این نیست که من مسئول بیت المقدس هستم؛ مسئول آزاد کردنش همه شما هستید. مسئولیت شما بعد از این پیروزی بزرگ در ایران بیشتر از مسئولیت من است که در بیت المقدس متولد شدم. من غیر از خونم چیزی ندارم که در راه آزادی قدس بدهم ولی شما با این پیروزی بزرگ، همچو امکانات عظیمی را در اختیار دارید. و شما باید کاری کنید تا همه در قدس نماز بخوانید. (ان شاء الله) پرچم فلسطین چنانکه در ایران برافراشته شد، هرگز نخواهیم گذاشت که در فلسطین برافراشته نگردد. بگین درباره پیروزی شما مطلب مهمی گفت: «دوران تاریکی در اسرائیل پیش آمده».]
امام: ان شاء الله.
[عرفات: اینک زلزله در گرفته؛ و زلزله به ما نزدیک شده و یا رسیده، و. ما رَمَیْتَ اذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ الله رَمی‌ من در جواب دایان و بگین گفتم که تو می‌توانی بروی یک پشتیبان انتخاب بکنی و تکیه به امریکا

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>