حکم
زمان: 5 اسفند 1357 / 26 ربیع الاول 1399
مکان: تهران، مدرسه علوی
موضوع: حفظ کاخها و ضبط اموال خاندان پهلوی در مردآباد کرج
مخاطب: شریفی
بسمه تعالی
26 ع 1 99
جناب حجت الاسلام آقای شریفی - دامت افاضاته
لازم است جنابعالی به مردآباد کرج بروید و در مورد حفظ کاخها و ضبط اموال آن و زمینهای مزروعی و تراکتورها و اموال دیگری که مربوط به خاندان شاه مخلوع و غاصب سابق بوده است اقدام نموده و از آنها محافظت و نگهداری کنید؛ و از تصرف غاصبان در اموال مذکوره جلوگیری نمایید. و بر مردم و اهالی محترم است که از دستورات جنابعالی در این باره پیروی و تبعیت نموده و با شما همکاری کنند. ادامه توفیقات آن جناب را از خدای تعالی خواستارم.
روح الله الموسوی الخمینی