سخنرانی
زمان: 7 اسفند 1357 / 28 ربیع الاول 1399
مکان: تهران، مدرسه علوی
موضوع: نقشه‌های استعمار برای جداسازی اقشار ملت از اسلام و روحانیت
حضار: اعضای کانون وکلای دادگستری
بسم الله الرحمن الرحیم
توطئه‌های استعماری در سرزمینهای اسلامی
یکی از چیزهایی که در این نهضت عاید ما شد، و شاید عاید شما هم، اینکه تاکنون ما و شما در زیر یک سقف با هم مجتمع نشده بودیم. قبل از این نهضت، ماها از هم دور بودیم. و این دور بودن به واسطه فعالیتهای اجانب بود که همه قشرها را از هم دور می‌کردند. آنها از وحدت کلمه می‌ترسند، چنانچه دیدند که چه شد. کارشناسهای آنها، چنانکه می‌دانید، از چند صد سال قبل مشغول مطالعه هستند. مطالعه از وجب به وجب زمینهای ما، حتی آن بیابانهای دورافتاده! اینها با شتر آن وقتها می‌رفتند می‌گردیدند و هر جایی که به یک مخزنی اطلاع پیدا می‌کردند، نقشه برداری می‌کردند. و ما خواب بودیم. مطالعات در روحیه این ملت، در گرایشهایی که این ملت دارد، در چیزهایی که اگر آن چیزها واقع بشود برخلاف مصالح آنهاست، اینها مطالعات دارند. و کارشناسهای آنها گردش کرده همه جا را دیده و با همه طوایف بوده‌اند. مثلاً در «بختیاری» اینها رفتند و بوده‌اند در بین آنها مدتها، برای اینکه به دست بیاورند روحیه اینها چه است. در «قشقایی» بودند، در کردستان بودند، همه جا اینها رفتند و مطالعه کردند؛ هم مطالعه زمینها را کرده‌اند و مخازن زیرزمینی را کشف کردند. من در همدان یک سالی بودم؛ شاید سی سال پیش از این. یکی از دوستان من، که از اهل علم هم بود و بعد مشغول کار دیگر بود، یک صفحه بزرگی آورد پیش من که دیدم این صفحه همین طور نقشه کشی شده، نقطه در آن زیاد است. گفت که این یک نقشه‌ای است که این اروپاییها - نمی‌دانم‌