سخنرانی
زمان: 7 اسفند 1357 / 28 ربیع الاول 1399
مکان: تهران، مدرسه علوی
موضوع: ساختن ایران ویران
حضار: روحانیون کردستان
[بسم الله الرحمن الرحیم‌]
دوران سازندگی
من از شما آقایان که زحمت کشیدید و برای تفقد از من تشریف آوردید تشکر می‌کنم. شما می‌دانید که در ظرف پنجاه و چند سال حکومت این سلسله به همه اقشار ملت چه گذشت؛ چه مصیبتهایی که ملت ما از این سلسله ندید، و چه جنایاتی که اینها نکردند، و چه خیانتهایی که به بیت المال نکردند. تمام خیانتها و جنایتها را به همه اقشار ملت کردند، و ذخایر ما را برداشتند و فرار کردند. ما الآن در یک وضعی واقع هستیم که همه اوضاع ایران، از اقتصاد تا فرهنگ تا ارتش، همه چیزش، در خطر و آشفته است. بر همه ما اقشار ملت، در هر مقامی که هستیم، واجب است، واجب الهی است که با هم پیوسته باشیم و با هم یکدست و یکدل و یک جهت، برای ساختن این ایران خراب. تاکنون ما دزدها را بیرون کردیم؛ قلدریها را ملت ایران شکست درهم، به قدرت ایمان و اسلام. الآن وقت سازندگی است که اهمیتش بیشتر از آن قدم اول است. و امروز است که یک روز حساسی است بر ملت ایران می‌گذرد و بر کشور ما، که باید همه با هم هم صدا، بدون هیچ اختلاف، و بدون هیچ اغراض شخصیه قیام کنیم و این کشور را از سر و از نو بسازیم.
هشدار نسبت به نغمه‌های اجانب در کردستان
بر شما مأمورین کردستان و علمای کردستان، به حَسَب وظیفه ملی و شرعی است که اگر چنانچه آنجا نغمه‌هایی از جُهّال یا از مفسده جوها در این امور بلند شد، بدانید که این‌