قصبات و خود ملت مکلفند که نگذارند کسی سلب آزادی از کسی بکند و مراقبت کنند آزادانه هرکس رأی خود را بدهد.
12- باید هر چه سریعتر به وضع جنایتکاران رژیم فاسد رسیدگی شود و در دادگاه‌های فوق العاده انقلابی - مردمی علناً آنان را محاکمه کرده و به مجازات برسانیم تا مردم ستمدیده ما از وضع آنان مطلع شده و مطمئن شوند افرادی که آنان را در طول دوران سیاه استبداد اذیت و آزار کرده بودند، چگونه به جزای اعمال خود می‌رسند.
13- باید تمام ادارات از نخست وزیری تا کوچکترین اداره از تجمل پرستی و اسراف و کاغذبازی بپرهیزند و کار مردم را سریعاً انجام دهند.
البته مردم شریف می‌دانند که وزارتخانه‌ها و ادارات در جمهوری اسلامی باید از بُن (1) تغییر کند تا از فرم غربی و سلطنتی درآمده و به صورتی انسانی و اسلامی درآید.
14- من با کمال تواضع از کسانی که در ورود اینجانب با تلگراف یا نامه تفقد و لطف فرموده‌اند تشکر صمیمانه می‌کنم و از اینکه به واسطه کثرت نامه‌ها و تلگرافات و اشتغال جانفرسا و کمی وقت و فرصت نتوانستم جواب بدهم عذر می‌خواهم. من در خدمت همه هستم و طلب عفو از همگان می‌کنم. خداوند متعال به اسلام و ملت اسلام عظمت و قدرت مرحمت فرماید. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>