حکم
زمان: 11 اسفند 1357 / 3 ربیع الثانی 1399
مکان: قم
موضوع: خودداری از مصرف گوشتهای یخزده خارجی
مخاطب: بازرگان، مهدی
بسمه تعالی
جناب آقای نخست وزیر - ایّده الله تعالی
لازم است جنابعالی به مقامات مربوطه دستور دهید از ورود گوشتهای یخزده و مصرف کردن آنها بشدت جلوگیری شود و آنچه از این نوع گوشتها موجود است از بین برود؛ زیرا آنها نجس و حرام است، و مردم نیز حق استفاده از آنها را به عنوان خوراک ندارند و می‌توانند به مصرف کشاورزی مانند کود زمین برسانند.
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>