کنند؟! ملت ایران منحرف نخواهد شد.
ضربه به ملت با نام «خلق» و «ملیت»
ملت عزیز! نهضت خود را حفظ کنید. ملت بزرگ! این قیام بزرگ خود را با همان عنوانی که دارد حفظ کنید؛ این شعار خود را حفظ کنید. نگذارید دستهای اجنبی و دستهای اجنبی خواه در او تصرف کند. من متأسفم از این اشخاص که دعوی ملیت می‌کنند و با اغراض ملت مخالفت می‌کنند. آنها که با اسم ملیت و با اسم خلق دوستی خنجر به پشت ملت می‌زنند بیدار بشوند بدانند که یا سران آنها سرسپرده اجانب هستند و می‌خواهند مسائل را برگردانند به حال اول، یا بکشند طرف چپ یا بکشند طرف راست. اینها بیدار بشوند؛ ما آنها را نصیحت می‌کنیم و اگر به نصیحت گوش نکنند، کار دیگر می‌شود. آنها که می‌خواهند توطئه کنند، آنها که می‌خواهند منحرف کنند ملت ما را، آنها که می‌خواهند اختلاف بیندازند بین قشرهای ملت، اینها توطئه‌گر هستند و ما ساکت نمی‌نشینیم. ما آنها را تأدیب می‌کنیم.
آزادی بله، توطئه نه. آزادی بیان هست؛ هر که هر چه می‌خواهد بگوید. اسلام از اول قدرت داشته است بر رد همه حرفها و بر رد همه اکاذیب؛ آن قدرت باقی است، برهان ما باقی است. ما برهان داریم، ما حجت داریم. ما از گفته‌های - گفتار - مردم نمی‌ترسیم؛ هر که هر چه دارد بگوید لکن توطئه را نمی‌پذیریم. خیانت به ملت را نخواهیم پذیرفت؛ چنانچه نپذیرفتیم. ملت ما تاکنون آنقدر خیانت دیده است که دیگر نخواهد پذیرفت خیانتها را.
ملت ما خون داده است تا جمهوری اسلامی وجود پیدا کند نه جمهوری؛ نه جمهوری دمکراتیک یعنی جمهوری غربی، یعنی بی‌بند و باری غرب. این تقلیدها را کنار بگذارید، این غربزدگیها را کنار بگذارید؛ بگذارید ملت با این مسیری که [در پیش‌] گرفته است، استقلال خودش را تمام کند، و خواهد کرد ان شاء الله.
شماای مردم ایران، ای ملت بزرگ ایران، ای عزیزان قم، ای ملت عزیز قم! آگاه‌