می‌کنیم به اینکه از راه‌های سابق برگردند؛ از راه‌هایی که منحرفین برای شما پیشنهاد کردند و بسیاری از جوانان ما و بسیاری از عزیزان ما را به انحراف کشیده‌اند، دست بردارید. ما خیر شما را می‌خواهیم؛ ما انحرافها را باید با توصیه، با التماس، با عرض، این انحرافات را باید از بین ببریم. این فسادهایی که در جامعه ما در این پنجاه و چند ساله ریشه کرده است، باید ریشه‌های آن درآید.
من خدمتگزار ملت ایران هستم
من خدمتگزار ملت ایران هستم، من خدمتگزار جوانان ایران هستم، من خدمتگزار بانوان ایران هستم، من خدمتگزار اهالی محترم قم هستم. من از حالا تا این چند روزی که عمر دارم در خدمت شما هستم. و از خدای تبارک و تعالی عظمت اسلام، عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملتهای اسلام - در هر جا هستند - عظمت ملتها و کشورهای اسلام - در هر جا هستند - از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم. من توصیه می‌کنم به همه ملتها که این رمزی که در ایران به آن رمز غلبه پیدا شد بر ابرقدرتها، این رمز را آنها به کار ببرند. وحدت، اتکای به خدا، تقویت ایمان، اتکال به قرآن کریم، اتکال به اسلام، وحدت کلمه؛ رمز پیروزی ما: وحدت کلمه و اتکال به خدای تبارک و تعالی. همه با هم می‌گفتیم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
خداوندا! این وحدت کلمه را در بین ملتهای اسلام و در بین ایران حفظ کن. خداوندا! دست اجانب را از ممالک اسلامی کوتاه کن. خداوندا! استقلال را و آزادی را به ما عنایت فرما. خداوندا! ملتهای اسلام را بیدار کن. خداوندا! منحرفین را هدایت فرما. آنهایی که می‌خواهند بذر خلاف در بین ملت بیفشانند، آنها را هدایت فرما. خداوند شهدای ما را بیامرزد. خداوند به مادرهای داغدیده ما و به پدرهای فرزند از دست رفته ما صبر و اجر عنایت فرماید.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‌