سخنرانی
زمان: 30: 5 بعدازظهر 24 اسفند 1357 / 16 ربیع الثانی 1399
مکان: قم، مدرسه فیضیه
موضوع: ادامه نهضت تا تحقق حکومت اسلامی
مناسبت: در آستانه رأی گیری برای جمهوری اسلامی
حضار: دو هزار تن از نمایندگان پیشاهنگان تهران و شهرستانهای استان مرکزی، به همراه سرپرستان و مربیان
[بسم الله الرحمن الرحیم‌]
کوشش برای قطع ایادی استعمار
شما عزیزان می‌دانید که ملت ما در این پنجاه و چند سال با چه مصایبی مواجه بود. ملت ما در زیر یوغ استعمار و چکمه‌های پلید عمال استعمار جان داد. این آخر هم که می‌خواست از اینجا برود، جوانهای ما را به خاک و خون کشیدند و رفتند، تمام ذخایر ما را بردند.
جنایتکاران فرار کردند و بعضی از آنها به سزای اعمال خودشان رسیدند و بعضی دیگر می‌رسند؛ ما عجالتاً نصف راه را رفته ایم و نصف دیگر باقی است. باید بدانید که اگر خدای نخواسته سستی بشود و یا تردیدی در این نهضت بشود، ممکن است که ایادی پلید استعمار به رنگ دیگر بر ما تسلط پیدا کنند. با فرم دیگر مقاصد شوم خودشان را انجام دهند. ما موظفیم که نگذاریم این نهضت فرونشین بکند. ما موظفیم که تا وقتی که حکومت جمهوری اسلامی بپا شود، نهضتمان را حفظ کنیم. شوری که در ملت هست، نگذاریم به سستی بگراید. شما عزیزان باید شور خودتان را حفظ کنید؛ نهضت خودتان را حفظ کنید. ملت ایران باید رمزی را که دیده است برای جلوگیری از مقاصد شوم استعمار و قطع ایادی آنها، که - آن رمز، وحدت کلمه و اتکال به خدای متعال بود - حفظ کند؛ با حفظ این رمز می‌توانید بر مشکلات غلبه کنید.