بیانات
زمان: 13 بهمن 1357 / 4 ربیع الاول 1399
مکان: تهران، مدرسه علوی
موضوع: هشدار به دولت بختیار درباره حفظ جان همافران
حضار: پرسنل نیروی هوایی
[بسم الله الرحمن الرحیم‌]
اگر یک نفر از این همافران با دست این جلادان از بین برود، ما همه آنها را به کیفر اعمالشان می‌رسانیم. جرم همافران و سایر ارتشیانی که فرار کرده‌اند، این است که به ملت پیوسته‌اند. چرا از این راه غلط و شیطانی، عمال دستگاه رویگردان نیستند؟ چرا اراده ملت را ترک کرده، راه صهیونیستها را پیش گرفته‌اند؟ ما کسانی از ارتشیان را که توبه کنند و برگردند، توبه همه آنها را با دل و جان قبول می‌کنیم.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>