بیدار باشید، باز کیْد (1) آنها نخوابیده است؛ در کمین هستند. آنها می‌خواهند تفرقه بیندازند باز بین ما و شما و بین شما با هم. بیدار باشید، و اگر چنانچه خدای نخواسته بین شما کسانی باشند که بخواهند تفرقه بیندازند، آنها را بیدار کنید. به آنها بگویید که این تفرقه انداختن، برگشتن به زمان اختناق و استبداد است؛ برگشتن به زمانی است که تمام ذخایر ما را بردند و می‌خواهند ببرند. دستهای اجانب در کار است که شماها را با هم، و شماها را با ما، و ما را با شما جدا کنند؛ ما را از هم جدا کنند. ما و شما باید بیدار باشیم، باید هوشیار باشیم. شما دوستان ما هستید، ما دوستان شما هستیم؛ ما با ملت و شما با ملت هستید؛ همه ما از یک ملت هستیم، همه ما از یک کشور هستیم، همه ما از یک دین هستیم؛ باید ما همه در راه اعتلای اسلام و اعتلای کشور خودمان کوشا باشیم و اگر خدای ناخواسته اجانب بخواهند بین ما جدایی بیندازند، با بیداری و هوشیاری، کارهای آنها را فلج کنیم. من از خدای تبارک و تعالی سلامت و سعادت شما نیروی هوایی و سایر اقشار ملت را خواستارم. خداوند شما را پایدار نگاه دارد؛ و همه ما آشنا به وظایف اسلامی خود باشیم.
والسلام علیکم

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>