سخنرانی
زمان: عصر 27 اسفند 1357 / 19 ربیع الثانی 1399
مکان: قم
موضوع: اختلاف افکنیهای استعمار
حضار: گروهی از پرسنل نیروهای هوایی و زمینی
[بسم الله الرحمن الرحیم‌]
استعمار عامل جدایی
ما کمتر با شما دوستان مواجه بودیم. ما را دست استعمار از شما جدا کرد. آنها که می‌خواستند مخازن ما را ببرند، نیروهای ما را عقب بزنند، ارتش ما را تحت فرمان قرار بدهند، تمام حیثیات ملی ما را از بین ببرند، اسلام و قرآن را نابود کنند، میان اقشار این ملت جدایی انداختند؛ میان ما و شما، که هر دو سرباز اسلام هستیم، جدایی انداختند.
به خواست خدای متعال و قیام ملت، با پشتیبانی شما نیروی هوایی‌ها و بعض اقشار دیگر از ارتش، بحمد الله این نهضت به نتیجه خود رسید و دست ستمکاران را از کشور ما قطع کرد. و من امیدوارم که دیگر ستمکاران نتوانند در این مملکت ریشه پیدا کنند، یا به شما و ما حکومت کنند. من امیدوارم که این مملکتْ مال خود شما باشد و مال خود ما باشد.
تفرقه افکنی و بازگشت به اختناق و استبداد
زحمتهای شما در این مدت که نهضت اسلامی بپا بود و تا به آخر [ادامه داشت‌] مشکور است؛ من از شما شکرگزارم. من و شما - هر دو - سرباز اسلام هستیم و هر دو باید وفادار به اسلام و قرآن باشیم.
برادران من! با اتکا به ایمان و اسلام بود که ما پیروز شدیم. با اتکا به تعالیم عالیه اسلام و ایمان ما به مبادی بود که با دست خالی غلبه کردیم بر همه قوای شیطانی. دوستان من!
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>