من از تمامی کارگران می‌خواهم که کار خود را دنبال نموده و مشغول جمع آوری مدارکی باشند که موجب تسهیل رسیدگی به کار خود، کارخانه و کارفرما شود. من دست تمامی کارگران را می‌فشارم.
جناب آقای فروهر، شما می‌دانید که اسلام برای طبقه کارگر احترام خاصی قائل است. اسلام می‌خواهد مستضعفین را یاری دهد تا سرنوشت خود را به دست گیرند. از زحمات شما در این مورد تشکر می‌کنم.
مطلب دیگر، زنانی هستند که شرایط بد محیط و اجتماع سابق آنان را از محیط سالم دور نموده است. امیدوارم که با تغییر محیط اجتماعی ایران تمام نارواییهایی که معلول آن محیط بود از بین برود.
شنیده شده است که اینان تقاضای کار نموده‌اند. لازم است به وضع آنان هرچه بهتر رسیدگی کنید و موجبات رفاه آنان را با اشتغال به کارهای مناسب فراهم نمایید. والسلام.
روح الله الموسوی الخمینی