سخنرانی
زمان: 5 فروردین 1358 / 26 ربیع الثانی 1399
مکان: قم
موضوع: رفراندم جمهوری اسلامی
مناسبت: عید نوروز
حضار: گروه تبلیغات قم
بسم الله الرحمن الرحیم
قم مرکز همه برکات
من خوشحالم که بعد از سالهای طولانی در میان شما رفقا - جوانان - هستم. من همیشه در فکر ایران و در فکر وطن خودم - قم - بودم و هستم و دعاگویم. شما می‌دانید که قم مرکز تشیع از زمان حضرت صادق - سلام الله علیه - حدود آن زمان، مرکز تشیع بوده است و از قم تشیع به سایر جاها رفته است. علم هم از قم به جاهای دیگر منتشر شده است و بحمد الله شجاعت و زحمت در راه اسلام و فداکاری هم از قم منتشر شد. قم مرکز همه برکات است. خدا شماها - قمی‌ها - را برای ما حفظ کند، و همه ایران را برای همه.
ضرورت شرکت در رفراندم
می‌دانید که ما باز راه‌های طولانی داریم، و در این راه طولانی همه با هم باید شرکت داشته باشیم تا بتوانیم کار را انجام بدهیم و به انجام برسانیم. باید در رفراندم تبلیغ کنید که همه کس - همه قشرها، زن و مرد از جوان شانزده ساله تا پیرمرد - در این شرکت کنند؛ زنها شرکت کنند. هیچ کس اهمال نکند. این سرنوشت ما در این رفراندم تحقق پیدا می‌کند: یا اسلام ان شاء الله و یا - خدای نخواسته - غیر اسلام؛ یا جمهوری اسلام و یا - خدای نخواسته - طرحهای دیگری که شیاطین ممکن است که این طرحها را داشته باشند. باید مردم ایران عموماً و شما جوانها [هم‌]، در قم پاسداری کنید از این صندوقهایی که گذاشته می‌شود که مبادا یک کسی تصرف بیجا کند، خیانت بکند. من از خدای تبارک و