تعالی توفیق شماها را می‌خواهم.
لزوم اداره صحیح دستگاه‌های سمعی و بصری
شما باید بدانید که این دستگاه‌هایی که الآن اسم بردید و بعض از شما یا [همه‌] شما مشغول او هستید، اینها دستگاه‌های آموزشی باید باشد. در زمان طاغوت همه این دستگاهها دستگاه‌هایی بود که جوانهای ما را خواب می‌کرد، ملت ما را به بیهوده روشی تبلیغ می‌کرد، همه را می‌خواست از سرنوشت خودشان غافل کند. در صورتی که سینما برای این مقاصد شومی که اینها در این مدت طولانی طرح ریزی کردند نبوده؛ اینها چیزهایی است که آموزشی است. رادیو و تلویزیون یک دستگاه آموزشی است، سینما یک دستگاه آموزشی است. باید دستگاهها را به طور مسالمت، به طور صحیح، به طور سلیم اداره کرد.
و من از خدا می‌خواهم که از این به بعد، ایرانِ ما یک ایران منزه باشد؛ یک «ایران» ی باشد که همان طور که ان شاء الله مادیاتش اصلاح می‌شود، معنویاتش [هم‌] اصلاح بشود. عمده، معنویات یک مملکت است؛ ما را از معنویات دور کرده‌اند، نگذاشتند رشد معنوی بکنیم. و من از خدا می‌خواهم که معنویات ما را رشد بدهد، توجه ما را به خدای تبارک و تعالی [رشد بدهد].
حفظ نهضت، با تمام قوا
پیروزی ما برای این بود که همه رو به خدا کردند و شهادت را طلب کردند. اسلام ما را پیروز کرد والّا ما قوه نداشتیم در مقابل قوه آنها. و ما از این به بعد باید این رمز را حفظ کنیم؛ این رمز پیروزی‌ای که قدرت اسلام است حفظ کنیم، و وحدت کلمه را؛ گمان نکنید که حالا تمام شد مطلب و دوباره برگردید به حالات اولیه؛ خیر، تمام نشده است و الآن باید وحدت را حفظ کنید؛ و این نهضت را با گرمی، این نهضت را با تمام قوا حفظ کنید. خداوند همه شما را سعادتمند کند. دنیا و آخرت همه شما را تعمیر کند. سلام بر شما!