سخنرانی
زمان: 5 فروردین 1358 / 26 ربیع الثانی 1399
مکان: قم
موضوع: جنایات رژیم شاه - لزوم وحدت
مناسبت: عید نوروز
حضار: نمایندگان عشایر لرستان
بسم الله الرحمن الرحیم
خرابیها و خیانتهای رژیم شاه
... خوش آمدید! خداوند شما را در پناه خودش حفظ کند. من می‌دانم که شماها هم مثل سایر اقشار ملت در این پنجاه و چند سال زیر حکومت طاغوتی چه کشیدید. ما همه در تحمل ظلم و چیزهایی که دولت طاغوتی به [سر] این ملت آورد شریک بودیم. و بحمد الله با کمک همه اقشار ملت و عشایر محترم ایران این پیروزی تا اینجا حاصل شد. و البته الآن ما یک مقدار زیادی [کار] در پیش رو داریم که خرابیهایی است که رژیم طاغوتی سابق برای ما به ارث گذاشته است.
اینها تمام حیثیات ملی ما و خزاین ما را بردند و چپاول کردند. دست اجانب را در ایران باز گذاشتند. پایگاه برای دولتهای ابرقدرت در ایران درست کردند. خزاین ما را به باد دادند. دامداری ما را ممنوع کردند. «ملی» کردند به اصطلاح خودشان، جنگلها و مراتع ما را مراتعِ خوب ما را به دیگران دادند؛ جنگلهای ما را به دیگران و به اجانب دادند. زراعت و کشاورزی ما را فلج کردند. خزاین ما را به باد فنا دادند. ملت ما را عقب مانده نگه داشتند. مدارس و فرهنگ ما را استعماری کردند. و الآن ما با یک اقتصاد فلج ... و با دانشگاه‌های غیرصحیح و یک اقتصاد ورشکسته روبه رو هستیم. لکن امید است به همت همه ملت، اقشار همه ملت، عشایر محترم ایران، تمام اقشار ملت، این بار سنگین به منزل برسد.