برادرش. ما همه از یک آب و خاک و از یک ملت هستیم. زن و مرد ما - همه - از ملت واحد و زیر بیرق اسلام هستیم. این نهضت را، که بانوان هم سهم بزرگی در آن داشتند، باید حفظ کرد. هم بانوان حفظ کنند، هم شماها حفظ کنید. از برکت این نهضت پیروزی تا اینجا آمد؛ و من امیدوارم از برکت این نهضت پیروزی ما تا آخر برود.
شیاطین و اخلال در رفراندم
الآن قضیه رفراندم در پیش است. شیاطین می‌خواهند اخلال بکنند. جوانهای ما باید صندوقها را حفظ کنند؛ اطراف صندوقها را حفظ کنند و نگذارند کسی در آن دخالت بکند. اگر کسی خواست آشوب بکند او را منع کنند؛ اگر کسی خواست اخلال بکند جلوگیری کنند. جوانهای غیور ما باید این مطالب را توجه داشته باشند که شیاطین که دنباله رژیم سابق هستند، از باقیمانده آنها هستند و کارگر استعمار هستند، اینها می‌خواهند اخلال کنند در رفراندم. شما باید این اخلال را خنثی کنید؛ ملت ما باید خنثی کنند این اخلال را. من از خدای تبارک و تعالی خواستارم که به خواست خودش و به قدرت کامله خودش به ما توفیق بدهد که این رفراندم را تا آخر برسانید و حکومت عدل جمهوری اسلامی را در ایران مستقر کنید و ایران یک مملکت مستقل آزاد برای خود شما باشد. خداوند شماها را حفظ کند و سعادتمند و قدرتمند.
والسلام علیکم و رحمة الله‌