سخنرانی
زمان: 8 فروردین 1358 / 29 ربیع الثانی 1399
مکان: قم
موضوع: لزوم اتحاد همه اقشار و مقابله با توطئه علیه رفراندم
حضار: پزشکان قم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
دستاوردهای انقلاب اسلامی
از برکات این نهضت یکی این است که ما با این چهره‌هایی که ناآشنا گذاشتند ما را با آنها، ان شاء الله آشنا بشویم، و آشنا شدیم. دولتهای تابع استعمار کوشیدند تا اینکه طبقات مختلف ایران را از هم جدا کنند؛ بلکه در یک دایره وسیعی مسلمین را از هم جدا کنند، دولتهای اسلامی را از هم جدا کنند، و در هر ناحیه‌ای قشرهای آنجا را از هم جدا کنند، روحانیون را از طبقات دیگر جدا کنند.
شما آقایان که پزشک هستید و اطبا هستید، بهتر از ما می‌دانید که اینها به سر ما چه آورده‌اند. شما شاهد این مصیبتها بیشتر از ما بودید. و ما همه با هم شریکیم در اینکه در این پنجاه و چند سال شاهد مصیبتهای زیاد بودیم. و اگر جوانها از اول این سلسله را یاد ندارند لابد این اواخر را مطلع هستند و ما که از اول اطلاع داریم و شاهد قضایا بودیم و در قم بودیم و دیدیم در اولی که اینها آمدندروی کار و رضا خان آمدروی کار با این مردم چه کرد، با همین ملت قم چه کرد، با بانوان ما چه کرد، با علمای ما چه کرد، با طلاب ما چه کرد؛ اینها قضایایی است که اگر بخواهد کسی بنویسد باید یک کتاب بنویسد.
نمونه‌هایی از اختناق رژیم رضاخانی
من گاهی که مباحثه داشتم در مدرسه فیضیه - و چند نفری بودند - یک روز دیدم که یک نفر هست؛ پرسیدم، گفت: قبل از آفتاب اینها باید بروند در باغات برای اینکه‌