سخنرانی
زمان: شامگاه 16 فروردین 1358 / 7 جمادی الاول 1399
مکان: قم
موضوع: لزوم انتخاب نمایندگان متعهد برای مجلس - ساختن ایران و نسل جوان
حضار: گروهی از کارکنان بانکهای سراسر کشور - سازمان تأمین اجتماعی، و بهداری و بهزیستی.
بسم الله الرحمن الرحیم
رفراندم بی‌نظیر
من هم به دوستان خودم، به آقایان تبریک عرض می‌کنم که بحمد الله با رفراندمی که در ایران واقع شد که نظیر آن در تاریخ تاکنون نبوده است، هم از حیث کمیت که در یک جمعیت 35 میلیونی، بیست میلیون موافق باشد و هم در کیفیت، مردم با عشق و علاقه دنبال رأی دادن باشند، این در دنیا بی‌نظیر بوده است و بعدها هم کم نظیر. من به شما این سعادت را، این عید بزرگ را ... تبریک عرض می‌کنم. لکن نکته‌ای را که باید عرض کنم این است که ما کارمان دنباله دارد. ما بعد از این مجلس مؤسسان داریم؛ باید مجلس مؤسسان تأسیس بشود و در آنجا وکلای ملت بروند و قانونی اساسی جدید را تصویب کنند. این یک امری است که همان طور که رأی به جمهوریت اسلام ... اهمیت داشت، این هم اهمیت دارد.
انتخاب نمایندگان متعهد
باید شما آقایان و همه ملت این نهضت را به همین طور که تاکنون آمده است حفظ کنید و این شور و شعف را نگه دارید تا از این مرحله‌ها بگذرید. همه ما در واقع وکلایی که می‌خواهیم بعدها انتخاب کنیم: انتخاب افاضل، انتخاب امنای ملت، انتخاب کسانی که نه چپگرا هستند و نه راستگرا، انتخاب اشخاصی که به اسلام ارج می‌گذارند، انتخاب اشخاصی که کشور خودشان را می‌خواهند، انتخاب اشخاصی که ... نسبت به مصالح‌