باید گفت رأی صددرصد بود. در بیست میلیون، صد و چهل هزار، صد و چهل و چند هزار مخالف یا ممتنع، این توفیق صددرصد است. و من از شما که زحمت کشیدید و این صندوقها را حفظ کردید و برای اسلام و برای کشور خودتان زحمت کشیدید، تشکر می‌کنم. خداوند شما را توفیق عنایت کند؛ خداوند به شما سعادت بدهد.
مجلس مؤسسان و مجلس شورا
البته مرحله‌های دیگری هم داریم که امید ما به شما جوانان است؛ مرحله رأی گیری برای وکلای مجلس مؤسسان، رأی گیری برای وکلای مجلس شورا. این دو مرحله را هم ما [در] پیش داریم که بعد برویم سراغ مرحله‌های دیگر. و من در همین دو مرحله هم همه امیدم به شما جوانهاست - جوانهای ایران، جوانهای همه کشور. و من امیدوارم که با همت والای شما جوانها ما در آن دو مرحله [هم‌] پیروز بشویم و وکلایی که وارد مجلس مؤسسان می‌کنیم وکلای اسلامی باشند، وکلای امین باشند، فضلای ملت باشند. و همین طور در مجلس شورا. بعد از این مرحله، (1) مجلس مؤسسان است؛ برای اینکه قانون اساسی را رأی به آن بدهند. و [در] آنجا هم شما آقایان باید - البته مجلس خودتان هست، کشور خودتان هست، اسلام خودتان است - در آنجا هم باید زحمت بکشید و موجبات تشکر ما را فراهم کنید.
والسلام علیکم و رحمة الله