سخنرانی
زمان: 16 فروردین 1358 / 7 جمادی الاول 1399
مکان: قم
موضوع: استقبال ملت از رفراندم جمهوری اسلامی
حضار: جمعی از مسئولان اجرای رفراندم جمهوری اسلامی در قم
بسم الله الرحمن الرحیم
فداکاری مردم برای اسلام
من باید از شما آقایان - شما جوانان برومند - تشکر کنم. شما در این ماجرایی که در قم این همه خسارات وارد شده بود - و در ایران هم - پایداری کردید و الحمدللَّه دشمن را عقب زدید. با جدیت شما جوانها رفراندم بحمد الله به طور آبرومند، به طور بی‌سابقه انجام شد. این رفراندم در دنیا نظیر نداشت. [در] یک مملکت 35 میلیونی، بیست میلیون پای صندوق حاضر بشود، در هیچ مملکتی سابقه ندارد. در رفراندمهایی که در این مدتها در ایران شده است، می‌گفتند شش میلیون شرکت کرده‌اند؛ و ما همان وقت فرستادیم و تفتیش کردند که اینها چه می‌گویند، گفتند [تنها] دو هزار نفر! رفراندمهای دیگری هم بود که آنها هم چیزی نبود.
این رفراندم یک رفراندم اسلامی بود، نه یک رفراندم سیاسی. مردم برای اسلام خون می‌دهند نه برای سیاست. برای سیاست اسلامی. ملت ما به واسطه اتکا به اسلام، این نهضت را پیش برد. ملت ما عاشق شهادت بود؛ با عشق به شهادت این نهضت پیش رفت. اگر این عشق و علاقه نبود، هرگز ما در مقابل آنهمه قدرت پیروز نمی‌شدیم. پیروزی ما دنبال این بود که همه اسلامی بودید، همه توجه به دیانت داشتید. در رفراندم همه عشق داشتید به اینکه در این صندوقها رأی بیندازید. آنهایی که موفق به رأی انداختن نشدند، بچه‌هایی که کمتر از شانزده سال داشتند و این توفیق برایشان حاصل نشد، نگران بودند؛ آنها هم می‌خواستند رأی بدهند. این رأی شما رأی صددرصد بود،