سخنرانی
زمان: 19 فروردین 1358 / 10 جمادی الاول 1399
مکان: قم
موضوع: عشایر در رژیم گذشته - انتخابات مجلس
حضار: جمعی از عشایر «چهارلنگ» بختیاری
بسم الله الرحمن الرحیم
خیانت دودمان پهلوی به عشایر
یکی از خیانتهای رضا شاه به ملت ما این بود که مأمور شده بود عشایر ما را سرکوب کند. من در یک کتابی راجع به این مطلب نوشتم لکن نگذاشتند آن جمله باشد. این عشایر ما در اطراف ایران پشتوانه‌های استقلال ایران بودند؛ و خارجیها از باب اینکه این قدرت را نمی‌توانستند تحمل کنند، مأمور کردند رضا خان را - پدر این محمدرضا را - برای سرکوب کردن این عشایر. و او خدمت خودش را با خیانتهای به ملت ما به انجام رساند، و بعد از او هم پسرش همان نقشه را رفتار کرد. شما عشایر پشتوانه این مملکت بودید و ان شاء الله هستید. پدران شما به این مملکت خدمتها کردند و استقلال این مملکت را حفظ کردند، و شما هم باید به همان رویه عمل کنید و استقلال مملکت خودتان را حفظ کنید.
قطع دست خیانتکاران
تاکنون که رژیم فاسد برقرار بود، تا آن وقتی که این رژیم خائن برقرار بود، مملکت ما نه استقلال داشت نه آزادی. و همه شما طعم این مطلب را چشیده بودید که همه در اختناق بودیم و همه غیرآزاد. بحمد الله با قیام ملت و تمام اقشار - چه عشایر و چه شهریها - با این قیامْ شماها و ماها توانستیم که این جرثومه فساد را بیرون کنیم. به طوری که الآن در هیچ جا به او منزل نمی‌دهند و الآن به طور سرگردانی نمی‌داند چه بکند! نتیجه خیانتها و جنایتها را دارد می‌چشد. لکن شما عشایر محترم و سایر عشایر محترم ایران و تمام اقشار