گفتگو با اسد الله مبشری و علی شایگان درباره اموال دولتی و وجوهات شرعی
 •   گفتگو
  زمان: 5 اسفند 1357 / 26 ربیع الاول 1399
  مکان: تهران، مدرسه علوی
  موضوع: پاسخ به سؤالهایی درباره اموال دولتی و وجوهات شرعی
  حضار: مبشری، اسدالله (وزیر دادگستری وقت) - شایگان، علی
  [بسم الله الرحمن الرحیم‌]
  باید مأمورین کلانتریها در محل کارشان مستقر شوند. مردم در کارهای آنان دخالت نکنند تا نظم برقرار شود.
  اینها (1) با ماسک می‌خواهند به صورت تازه‌ای، نفوذ امریکا و شوروی را مجدداً در ایران برقرار کنند و به اشکال جدید ظاهر می‌شوند. در اجتماعاتشان داخل نشوید، و آنها را نصیحت کنید.
  [در مورد حفر چاهها و تصرف اراضی:] (2) باید دولت در این مورد اقدام کند. [در مورد مصرف وجوهات شرعیه:] به مردم بدهید، به مردمی که در مبارزه شرکت داشته و شهید داده‌اند و صدمه دیده‌اند. [در مورد برنجهایی که از پادگانها به مساجد منتقل شده:] به مردم بدهید.
  امام: فرهنگ باید متحول شود. دادگستری باید متحول شود. رسیدگیهای سابق باید ملغی شود. در رسیدگی به امور قضایی مراتب [فعلی‌] غلط است. باید موازینِ شرعیه باشد و رسیدگی، یک مرحله‌ای و قطعی باشد. باید دقت شود. موازین اروپایی از بین برود. ایران باید ایران باشد نه اروپا.
  [وزیر دادگستری: در امر خصوصی، رسیدگی یک مرحله‌ای اشکالی ندارد؛ ولی در امور دیگر، به ویژه اعدام، دقت لازم است.]

 • امام: در مورد دیوانعالی کشور یک نفر از علمای شرع باید باشد که با نظر او رسیدگی شود.
  [آقای شایگان: شایعه‌ای در مورد ریاست جمهوری من در روزنامه بود که از طرف من نبوده و تکذیب می‌کنم.]
  امام: می‌دانم که از شما چنین کاری ساخته نیست!
  [امام خطاب به شاعری که شعری در مدح ایشان سروده بود:] بهتر است شما برای پابرهنه‌ها شعر بگویید و آنان که فداکاری کرده‌اند.