سخنرانی در جمه هیأتی از اتحاد جماهیر شوروی (رابطه با دولتها)
 •   سخنرانی
  زمان: 5 اسفند 1357 / 26 ربیع الاول 1399
  مکان: تهران، مدرسه علوی
  موضوع: روابط با قدرتها و دوَل همجوار
  حضار: آقای ولادیمیر وینوگرادُف (سفیرکبیر اتحاد جماهیر شوروی سابق) و همراهان
  بسم الله الرحمن الرحیم
  قیام دینی
  آنچه که الآن می‌گویم این است که من از اینکه رهبران شما یک همچو پیامی فرستاده‌اند محبت آمیز، تشکر می‌کنم.
  ما در طول پنجاه و چند سال سلطنت غیرقانونی سلسله پهلوی مصیبتهای زیاد دیدیم. ما در تحت فشار این آدم، محمدرضا، و پدرش صدمات زیاد دیدیم. ملت ما از همه آزادیها محروم بود. کشور ما از استقلال صحیح محروم بود. ملت ما از این مظالم به جان آمد و قیام کرد- یک قیام اسلامی بزرگ- این قیام سیاسی فقط نبود؛ یک قیام دینی بزرگ بود که در آن ایمان مردم با همه مشکلاتی که در کار بود و با دست خالی با رژیمی که به واسطه پشتیبانی اجانب مجهز شده بود به جِهازات مدرن، مقابله کرد، و با ایمان و مشت غلبه کرد بر ابرقدرتها. و ما مصمم هستیم که تا آخر با کسانی که بخواهند در کشور ما مداخله‌ای بکنند مبارزه کنیم.
  ارزش حیات در پرتو آزادی و استقلال
  ما برای حیات زیر سلطه غیر، ارزش قائل نیستیم. ما ارزش حیات را به آزادی و استقلال می‌دانیم. دستورات مذهبی ما، که مترقی ترین دستورات است، راه ما را معین فرموده است. ما با آن دستورات و تحت رهبری بزرگمرد دنیا، محمد - صلی الله علیه و آله - با تمام قدرتهایی که بخواهند تجاوز کنند به مملکت ما، مبارزه خواهیم کرد. امروز مثل روزهای سابق نیست که یک نفر بر یک امت سلطه داشته باشد، و این یک نفر هم‌
 • دست نشانده اجانب باشد، و بخواهند به مملکت ما با دست او خیانت و تجاوز کنند. امروز اراده ملت است؛ و ملت با اراده قوّی خود و ایمان به دستورات اسلامی موظف است که هر قدرتی باشد، در دفاع از ملت، دفاع از کشور خود، با هر قدرتی مبارزه کند. ما از همه قدرتها می‌خواهیم که در کشور ما، در امور داخلی کشور ما دخالت به هیچ وجه نکنند. در صورتی که دخالت نکنند، ما با همه روابط حَسَنه خواهیم داشت. و آنطوری که کراراً من گفته‌ام، ما بشر دوست هستیم و پیغمبر ما - پیغمبر عظیم الشأن ما - بشر دوست بود و برای بشر زحمتها [کشید] و تحمل مَشاق (1) کرد؛ و ما هم پیروی از آن دستور می‌کنیم. و با همه اقشار بشر، با تمام مستضعفین عالم، روابط حسنه داریم، به شرط اینکه روابط متقابل و احترام متقابل باشد.
  روابط مسالمت آمیز و حُسن همجواری
  ما با دولت همجوار خودمان - که در سابقِ ایام روابط حسنه داشته‌اند و اخیراً به واسطه این قدرت شیطانی پهلوی، قدری بین ملت ما و دولتهای ابرقدرت تیرگی حاصل شده است، برای خاطر اینکه این جنایاتی که او کرده است مردم عقیده دارند که به واسطه پشتیبانی‌ای که اجانب به [او] کرده است واقع شده است - ما با شما که همجوار ما هستید و فرسخها بین دو کشور مرز مشترک است، مایلیم که به طور مسالمت آمیز، به طور انسانی رفتار کنیم. و البته دولت ما هر طور که مصلحت بداند، در روابط اقتصادی، روابط تجاری و سایر اموری که مربوط به دولت است، عمل خواهد کرد. این دولتْ دولتِ اسلامی و تحت رهبری رهبران اسلام است و هرگز ظلم به غیر، ولو هرچه ضعیف باشد، روا نمی‌دارد و ظلم از غیر، هرچه قوی باشد، تحمل نمی‌کند.
  من از خدای تبارک و تعالی خواهانم که روابط ما با همه دولتها و ملتها روابط حسنه باشد، تا اینکه ملت ما بتواند خودش مستقلاً در سرنوشت خودش دخیل باشد و کسی نتواند دخالت در امور داخلی ما بکند. ما هم این معنا را کراراً گفته ایم که ما نمی‌خواهیم‌

 • گاز را انبار کنیم. ما گاز را به قیمت عادله می‌فروشیم و ارز می‌گیریم. معاملات سابق بین ایران و امریکا معاملات بسیار ناگواری بوده است که ما از آن احتراز خواهیم کرد. هرکس بخواهد معامله با ما بکند به طور عادلانه، البته دولت با مطالعات خودش انجام می‌دهد. و همین طور کسانی که از شوروی در اینجا اشتغال به کارهایی دارند، چه کارهای تجارتی یا صنعتی، آن مقداری که مخالفت با منافع ملت ما نداشته باشد و دخالت در امر داخلی ما نباشد، ما آنها را هم محترم می‌شماریم.
  آن چیزی را که من گفتم و آن را باید ترجمه بکنید، جواب همین نامه‌ای است که هست. (1) اینها ترجمه بشود؛ یا ایشان ترجمه بکنند یا شما. جواب این [پیامی‌] باشد که از آنجا داده‌اند. جواب را بدهید؛ مطالب ما همین است، مطالبی که بخواهم بنویسم همین است. شما همین را که من گفتم ترجمه می‌کنید. ایشان هم ترجمه می‌کنند به شما می‌دهند، و شما آن را می‌گیرید تحویل ایشان می‌دهید که بفرستند.