بیانات
زمان: 30:9 صبح 4 اردیبهشت 1358 / 26 جمادی الاول 1399
مکان: قم
موضوع: لزوم پشتیبانی از انقلاب اسلامی و همبستگی دولتها و ملتها
مناسبت: ابلاغ پیام تبریک فیدل کاسترو (رهبر انقلاب کوبا)
حضار: هیأت کوبایی به ریاست وزیر همکاریهای بین المللی (1)
بسم الله الرحمن الرحیم
انقلابی برخاسته از عقاید و ایمان
من تشکر می‌کنم از اینکه ایشان (2) و دولت ایشان برای تفقد از حال ملت ایران به اینجا آمده‌اند و از نهضت ما پشتیبانی می‌کنند. این نهضت ایران، نهضتی مبتنی بر عقاید، مبتنی بر ایمان، مبتنی بر اسلام بود و با قدرت ایمان و اسلام این پیشبرد را کرد و الّا ملت ما در دستشان از ابزار جنگ هیچ نبود؛ در صورتی که آنها مسلح بودند به انواع اسلحه‌ها، و پشتیبانی از آنها می‌کردند ابرقدرتها. مع ذلک در عین حالی که همه قوای قدرتمند دنبال شاه بودند و پشتیبان، قدرت ایمانِ ملت ما که به آن ...، وحدت کلمه پیدا شد و همه با هم یک مطلب را خواستند، [غالب شد]، قدرتها نتوانستند این قدرت شیطانی را حفظ کنند. و این نهضت چون نهضت انسانی بود و برای انسان بود، همه انسانها که در فطرت انسانیت باقی مانده‌اند باید از آن پشتیبانی کنند.
دولتها در خدمت ملتها
و دولتها توجه کنند به اینکه باید در خدمت ملتها باشند، و ملتها پشتیبان دولتها. و اینکه شاه سابق نتوانست خودش را حفظ بکند برای اینکه ملت با او نبود، ملت پشت به او