دریا درست می‌شود. این قطره‌ها خیال نکنند، انسانها خیال نکنند که خوب، از من که کاری برنمی آید! نخیر، از شما و من ... هر کدام به اندازه خودمان، به اندازه یک نفر، کار از ما می‌آید و به اندازه‌ای که از ما کار می‌آید مسئول هستیم؛ یعنی امروز وضع طوری است - به طوری حساس است وضع مملکت ما - که اگر ما قصور بکنیم در ادای تکلیفمان مسئولیم. همه باید با هم، همه اقشار باید با هم [فعالیت کنند] ننشینید که دولت اصلاح بکند؛ دولت تنها نمی‌تواند. ننشینید که روحانیت این کار را بکند؛ روحانیت تنها نمی تواند.
روحانیت ننشینند که مثلاً اقشار دیگر این کار را بکنند. از آنها هم تنها [بر] نمی‌آید؛ همه با هم. وقتی همه با هم شدند: یَدُاللهِ مَعَ الجَمَاعةِ؛ (1) جماعت وقتی که با هم شدند پشتیبانشان خدای تبارک و تعالی است؛ و مقصد وقتی الهی شد، مهم اینجاست که وقتی مقصدْ الهی شد، همه توجه به اسلام داشتند [پیش می‌برند].
شما ملاحظه کردید که در این نهضت از آن بچه‌ای که تازه زبان باز کرده بود تا آن پیرمردهایی که نزدیکهای مردنشان بود، همه با هم می‌گفتند «جمهوری اسلامی»؛ همه اسلام را می‌خواستند. اینهمه اسلام خواستن، توجه همه به معنویت بودن، توجه همه به خدا و دین خدا بودن، شما را پیروز کرد. این توجه را از دست ندهید؛ این رمز پیروزی است، کلید پیروزی است؛ این کلید را محکم نگه دارید. وحدت پیدا بکنید؛ مقصد هم خدا. این دو تا مطلب وقتی که پیدا شد، این همه مسائل را حل می‌کند. و همه ما باید کوشش بکنیم و به مقاصد الهیه برسیم.
مسئولیت بزرگ متصدیان دفاتر ازدواج و طلاق
البته شما آقایان که دفاتر ازدواج و طلاق پیش شما هست، مسئولیت عظیمی دارید. اگر سابق یک قدرت شیطانی بر شما حکومت می‌کرد، الآن هیچ قدرتی بر هیچ کس حکومت نمی‌کند. قدرتها هست لکن حکومت نمی‌کند؛ یعنی قانون هست فقط، قانون.