نامه
زمان: 5 اردیبهشت 1358 / 27 جمادی الاول 1399
مکان: قم
موضوع: پاسخ تلگراف تبریک پیروزی جمهوری اسلامی
مخاطب: حبیب بورقیبَه (رئیس جمهوری تونس)
بسم الله الرحمن الرحیم
27 ج 1 99
جناب آقای حبیب بورقیبه، رئیس جمهوری کشور تونس
تلگراف محبت آمیز آن جناب در مورد تبریک پیروزی جمهوری اسلامی در کشور ایران موجب تشکر گردید. از خدای تعالی‌ سعادت و موفقیت ملت همکیش و برادر را در راه پیشبرد اهداف عالیه اسلام خواستارم و امیدوارم که جمهوری اسلامی ما در همبستگی و اتفاق مسلمانان جهان نقش مؤثری داشته باشد.
روح الله الموسوی الخمینی‌