بیانات
زمان: 5 اردیبهشت 1358 / 27 جمادی الاول 1399
مکان: قم
موضوع: علل ناتوانی ملتهای مسلمان - عوامل پیروزی انقلاب اسلامی
مناسبت: ابلاغ پیام حبیب بورقیبه (رئیس جمهور تونس)
مخاطب: سفیر تونس در ایران
بسم الله الرحمن الرحیم
من از تلگراف رئیس جمهور شما تشکر می‌کنم، و از عواطف شما و ملت شما شکرگزارم. امیدوارم که همه ملتهای اسلامی و همه دولتهای اسلامی یک روز به خود آیند و تفرقه‌ها و هواهای نفسانی و اغراض شخصیه را کنار بگذارند و تحت لوای اسلام و قرآن مجتمع شوند، و در این اجتماعْ قدرتی مافوق قدرتهای موجود در عالَم را به دست بیاورند. مسلمین قریب یک میلیارد جمعیت دارند و مخازن بزرگ در اختیار آنهاست و صحراهای بسیار وسیع در اختیار آنهاست؛ و مع الأسف برای اینکه نتوانستند تفاهم بین خودشان حاصل کنند و دستهای خیانتکار نگذاشته است وحدت کلمه پیدا شود، خزائن آنها را بردند و بر آنها سلطه و حکومت پیدا کردند. شما دیدید که جمعیت 53 میلیونی - که در مقابل یک میلیارد چیزی نیست - و با نداشتن هیچ ابزار جنگی در دست، به واسطه قدرت ایمان و به اتکا به قرآن و اسلام، بر این قدرت شیطانی که پشت سر او قدرتهای بزرگتر شیطانی بود غلبه کرد و دست آنها را از مخازن ایران قطع کرد. اگر همه ملتها و دولتهای اسلامی اغراض شخصیه را کنار بگذارند و همه با هم به اسلام رو بیاورند و تحت لوای «لااله الاالله» باشند، قدرت اول را در دنیا احراز می‌کنند؛ برای اینکه معنویت اسلام کمک آنهاست و خدای تبارک و تعالی پشتیبان.
و ما با این قدرت ایمان، که همه اقشار ملتِ ما با هم فریاد اسلام را زدند، پیروز شدیم‌