نه با عدد و عُده (1) ما هیچ نداشتیم و آنها همه سلاحها را [داشتند] لکن ما مسلح به سلاح ایمان بودیم و ملت ما آرزوی شهادت می‌کردند. مثل اصحاب رسول الله در صدر اسلام، همانها که با عده کم امپراتوریهای بزرگ را شکست دادند، ما هم با یک عده کم و با نداشتن ساز و برگ جنگی یک امپراتوری 2500 ساله جبار را - با پشتیبانی ابرقدرتها از او شکستیم و شکست دادیم و این سد بزرگ را از پیش پای ملت خود برداشتیم. و البته مشکلات زیادی برای ما به جا گذاشتند؛ نقیصه‌های زیادی، خرابیهای زیادی، به جای خود گذاشتند؛ و ما وارث این خرابیها هستیم لکن با قدرت ایمان و پشتیبانی اسلام مشکلات را حل خواهیم کرد.
و من امید آن دارم که ملتهای مُسْلم و دولتهای مُسْلم توجه کنند، و این رمز پیروزی که برای ایران حاصل شده است به آن توجه کنند؛ و ان شاء الله این رمز را همه در دست بگیرند و اسلام را در همه جا گسترش دهند.
از خدای تبارک و تعالی عظمت اسلام و مسلمین و عظمت قرآن را خواستارم. سلام من را به دولت و ملت و رئیس خودتان ابلاغ کنید.