سخنرانی
زمان: 5 اردیبهشت 1358 / 27 جمادی الاول 1399
مکان: قم
موضوع: منّت خداوندی - حفظ رمز پیروزی
حضار: خانواده‌های شهدا و جمعی از کسبه آمل
بسم الله الرحمن الرحیم
منّتهای الهی
من از ملت ایران تشکر می‌کنم. تمام افراد در این نهضت مقدس سهیم بودند؛ تمام مردم ایران یکدل و یک جهت جمهوری اسلامی را خواستند و سقوط رژیم منحوس سلطنتی [را]. من از همه اقشار ملت تشکر می‌کنم. من خدمتگزار همه ملت هستم. خداوند به ما منت گذاشت ... که اسلام را به ما ارزانی داشت، خداوند بر دنیا منت گذاشت که قرآن را فرو فرستاد، خداوند تعالی بر ما منت نهاد که پیغمبر خاتم را پیغمبر ما قرار داد، خداوند بر ما منت نهاد که ائمه معصوم را ائمه ما قرار داد، خداوند بر ما منت نهاد که احکام مترقی اسلام را برای ما فرو فرستاد. ما منت می‌کشیم از خدای تبارک و تعالی که به ما منّتها گذاشت. خداوند بر ما منت گذاشت که این ملتْ یکدل و یک جهت - در جهت توحید - با تحولات روحی رو به اسلام آوردند و این نهضت مقدس را بارور کردند. منتْ خدای تبارک و تعالی را که شما جوانان برومند - از هر جا که هستید - توجه به اسلام کردید و اسلام را در این عصر، در این عصر ظلمانی، در این عصری که همه ارزشها به باد رفته بود، اسلام را زنده کردید.
حفظ رمز پیروزی
درود بر شما ملت ایران! مرگ بر آنها که می‌خواهند این وحدت کلمه را به هم بزنند! آنها که خیال کردند می‌توانند این وحدت کلمه را به هم بزنند خیال خامی کرده‌اند. رمز پیروزی را ایران یافته است؛ آن رمز، توجه به خدا، وحدت کلمه. این وحدت کلمه را