حفظ کنید، این توجه به خدا را حفظ کنید تا پیروز باشید. نگذارید خائنان در صفوف فشرده شما نفوذ کنند، نگذارید آنهایی که تفرقه افکنند به بهانه‌های بیجا در بین شما تفرقه بیندازند؛ جلو این تفرقه‌ها را بگیرید. برای اسلام خدمت کنید؛ اسلام مأمور کرده ما را به وحدت کلمه. تفرقه اندازان از اسلام بیرونند. خداوند تمام شما را، تمام اقشار ملت را، شما بزرگان آمل را حفظ کند؛ و تمام ما با وحدت کلمه و با اسلام عزیز به پیش برویم و این نهضت را به ثمر برسانیم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‌