همان بدبختیها و ظلمهایی که شما شاهد بودید، شاهد بودیم بلکه شاید بیشترش را. لکن ما امروز این سد بزرگ را شکستیم و امید است که تا آخر نهضت ما پیروز شود و احکام مترقی اسلام را ما بتوانیم اجرا کنیم. من از خداوند تعالی پیروزی مستضعفین را بر مستکبرین مسئلت می‌کنم و سلام مرا به آن قشری که مظلوم هستند و بر ضد ظالم قیام کردند برسانید و آنها را آگاه کنید که با وحدت کلمه می‌توانند پیروز شوند.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‌