بیانات
زمان: 6 اردیبهشت 1358 / 28 جمادی الاول 1399
مکان: قم
موضوع: مبارزه اسلام با نژادپرستی
حضار: اعضای جبهه ملی اتحاد افریقای جنوب غربی «سواپو» به رهبری رابرت موگابه (رهبر استقلال طلبان زیمبابوه؛ رودزیای سابق)
بسم الله الرحمن الرحیم
از شما و رئیستان (1) که پیام برای من فرستاده است تشکر می‌کنم. در اسلام که ما هم دنبال آن هستیم قضیه نژاد و نژادپرستی مطرح نیست. اسلام به رنگ و به صورت نگاه نمی کند، میزان را تقوا قرار داده است. اینکه شما از امریکا و سایر دُوَلی که جنایتکارند و ستمکار، شکایت می‌کنید، این اختصاص به شما ندارد، این امریکا و دیگر باند آن در هر جا که هستند، همین طور با اقشار ملتها رفتار می‌کنند. ملت ما بیش از پنجاه سال است که به واسطه انگلستان و امریکا تحت فشار آن رژیم منحوس بود. اینقدر جنایت به وسیله حکومت این پدر و پسر در ایران شد که قابل ذکر نیست. مملکت ما در زمان این پدر و پسر به کلی خراب شد و آن چیزی که آباد شد قبرستانهای ما بود. قبرستانهای ما را اینها به واسطه کشتار، پرجمعیت کردند و بلاد ما را تهی. خزائن ما را به اغیار دادند و به اجنبی، و همه چیز ما را پیوسته امریکا و غیر امریکا کردند تا آنکه به خواست خدای تبارک و تعالی ملت ما بیدار شد و با اتکا به خدای تبارک و تعالی و اتحاد کلمه با نداشتن هیچ ساز و برگی قیام کرد، نهضت کرد و همه این اقشار ظلمانی را کنار زد.
من امیدوارم که این رمزی که در ایران رمز پیروزی شد، برای همه اقشار مستضعفین الگو باشد. آن رمزْ وحدت کلمه و اتکا به اسلام بود.
در ملتی اگر اتکا به معنویات پیدا شد بر مشکلات خودشان غلبه می‌کنند. ما شاهد