مصاحبه و پاسخ استفتاء
زمان: 7 اردیبهشت 1358 / 29 جمادی الاول 1399
مکان: قم
موضوع: حکم اسلام درباره پیوند اعضا
سؤال کننده: رادیو - تلویزیون آموزشی، و یکی از بیماران کلیوی
[پیوند اعضا از نظر اسلام چه حکمی دارد؟]
در صورتی که پیوند، اسباب نجات یک نفر از موت بشود به حسب شرع مانع ندارد.
[پیوند کلیه کسی که در اثر تصادف می‌میرد و کلیه شخصی که آن را در زمان حیاتش به دیگری واگذار کرده به بیمار کلیوی، چه حکمی دارد؟]
کسی که مرده است و کلیه او قابل استفاده است، با اجازه اولیایش جایز است که آن را برای نجات انسان دیگر مورد استفاده قرار بدهند و به انسان مریض و فاقد کلیه صحیح پیوند کنند.
[آیا امام درباره این گونه بیماران کلیوی به مردم توصیه‌ای دارند؟]
البته در صورتی که یک انسانی را بشود نجات داد، با حفظ سلامت کسی که کلیه‌اش را اهدا می‌کند مانعی ندارد و بسیار امر خوبی است. من امیدوارم اشخاصی که خیّر هستند این فداکاری را بکنند و برادرهای خودشان را نجات بدهند. امیدوارم که خداوند عافیت به آنها عنایت کند و همه آنها موفق و سلامت باشند. و این در صورتی است که سلامت خود آنها محفوظ باشد و با اهدای کلیه همانطوری که دیده ایم حیات ادامه پیدا بکند. بنابراین، آن کسی که دارای دو کلیه است، اگر - چنانچه - این خیر را و این فداکاری را برای برادرهای بیمارش بکند یک امر بسیار خوبی است و خداوند به او اجر بدهد.